Miesięcznik Różaniec – Jubileusz Ruchu Światło-Życie

Czerwcowy jubileusz Ruchu Światło-Życie nieprzypadkowo stał się tematem wiodącym wakacyjnego numeru (7-8, 2023) miesięcznika Różaniec, który brzmi: „Nowe światło – nowe życie”. Jest to pismo formacyjne wspólnot Żywego Różańca w Polsce, wydawane przez Siostry Loretanki. Rocznica oddania Oazy w opiekę Niepokalanej Matki Kościoła uświadomiła autorom, że bardzo wielu ludzi różańcowych dojrzałą modlitwę „na paciorkach” poznało i rozpoczęło właśnie w czasie 15.dniowych rekolekcji wakacyjnych.

W miesięczniku przeczytać można artykuły o teoretycznej i praktycznej mariologii ks. Blachnickiego. Robert Derewenda przedstawia społeczno – polityczne tło męczeństwa Ojca, zaś Bartłomiej Parys SVD krajoznawczo i teologicznie prezentuje Kopią Górkę, zapraszając Kółka różańcowe do pielgrzymowania w stronę Pienin. Znajdziemy też liczne świadectwa moderatorów i uczestników oaz, a także komplet dopowiedzeń różańcowych autorstwa St. Przepierskiego OP. Swoje miejsce w jubileuszowym „Różańcu” mają też członkinie INMK, który w tym roku obchodzi swoje 65.lecie. I tak Urszula Pohl opowiada o powstaniu Instytutu. jego duchowości i o wymaganiach, jakie spełniać mają dzisiejsze kandydatki. Natomiast Grażyna Miąsik podejmuje temat Aktu Oddania i jego znaczenia dla duchowości członków Ruchu.

Miesięcznik dostępny jest w salonach prasowych lub w redakcji wydawnictwa Sióstr Loretanek. Przez stronę www.rozaniec.pl można nabyć także e-wesję miesięcznika.