Sympozjum Koinonia

Zazwyczaj w październiku organizowane jest sympozjum KOINONIA, poświęcone odnowie parafii.

W roku bieżącym tematyce podejmowanej na sympozjach KOINONIA będzie poświęcony ogólnopolski Kongres PARAFIA JUTRA, organizowany przez stowarzyszenia naukowe teologii praktycznej.

Kongres odbędzie się w dniach 19-21 września 2023 roku (wtorek-czwartek) w Licheniu.

Program i zgłoszenia: www.parafiajutra.pl

Serdecznie zapraszamy

ks. Piotr Kulbacki