Nie dla mnie, ale przeze mnie

W ostatnich dniach grudnia (28-30.12.2017) w Częstochowie odbyła się Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji (OJDE). Wśród uczestników znaleźli się członkowie Centralnej Diakonii Ewangelizacji (CDE) i przedstawiciele lokalnych diakonii ewangelizacji z piętnastu diecezji oraz z Republiki Czeskiej. W spotkaniu brały udział małżeństwa, młodzież i studenci oraz kapłani.


zdjęcia z wydarzenia

List Centralnej Diakonii Ewangelizacji

CDE prosi o przeczytanie i rozpropagowanie tego listu we wszystkich wspólnotach Ruchu Światło-Życie od diecezji po parafie. Niech stanie się przyczynkiem do dyskusji i działania.


Był to intensywnie spędzony czas modlitwy, wymiany doświadczeń, dzielenia się pomysłami, czerpania z dokonań, które się sprawdziły, świadczenia wobec siebie jak Pan działał i działa w naszym życiu, do jakich zadań nas posyłał i posyła.

W sposób szczególny byliśmy zbudowani faktem, że spotkaliśmy nie tylko małżeństwa, ale także wielu młodych ludzi, emanujących wewnętrznym pięknem, przepełnionych miłością do Jezusa, gorliwych w posłudze, pełnych zapału ewangelizacyjnego, stanowiących dla nas wielką inspirację!

W programie zaplanowano sporo spotkań w grupach i rozmowom nie było końca! Słuchaliśmy siebie z uwagą i zainteresowaniem, a następnie czerpaliśmy garściami podczas podsumowań pracy w grupach (każda grupa skupiała się na innym temacie).

Ksiądz Maciej Krulak, odpowiedzialny za Centralna Diakonię Ewangelizacji, przypomniał, że najważniejsza jest nasza osobista relacja z Jezusem, a nie jakieś metody, techniki i szkolenia.

Głównym bohaterem ewangelizacji jest Duch św., zaś celem przyjęcie Ewangelii. Każdy ma jakiś charyzmat, który jest darem „nie DLA mnie, ale PRZEZE mnie” i który działa tylko wówczas, jeśli go używam.

Jest on nie celem, ale środkiem danym na konkretny czas dla wykonania konkretnego dzieła. W ewangelizacji ważne jest, aby wsłuchiwać się w Ducha św. i dać Panu Bogu czas.

Jagoda i Zbyszek Gajewy