Oaza I stopnia w języku angielskim

W drugim turnusie w Krościenku, w Centrum Ruchu Światło-Życie, odbędzie się oaza rodzin I stopnia w języku angielskim. Potrzebę takich rekolekcji zrodziło istnienie w Polsce dwóch kręgów Domowego Kościoła spotykających się w języku angielskim, powstawanie kręgów angielskojęzycznych na zachodzie Europy a także uczestnictwo w polskich kręgach na Zachodzie małżeństw, w których dla jednego z małżonków język polski nie jest językiem ojczystym. Również międzynarodowy rozwój Ruchu stawia przed nami zadanie organizowania oaz w języku angielskim.
Rekolekcje będą zasadniczo oazą rodzin, jednak jeśli  będą chętni, możliwy będzie również udział (w osobnej grupie) kapłanów i osób dorosłych.
Rekolekcje odbędą się w dniach 16 lipca – 1 sierpnia 2024 r.
zgłoszenia na adres misje@oaza.pl
odpowiedzialni: ks. Jan Kobak, Agata i Krzysztof Jankowiakowie

New Life Oasis Retreat for Families, entirely in English, will be organized this summer in the Light-Life Center in Krościenko n.D., Poland. It is a retreat for married couples who want to follow Jesus together, particularly within the Domestic Church,the Family Branchi of the Light-Life Movement. Also, priests and adults from English-speaking LLM communities are welcome.
July 16 (arrival in the afternoon) – August 1 (departure after breakfast)
Contact and registration: misje@oaza.pl
Please do not hesitate to ask any questions about the retreat.