Oazowicze z całego świata spotkali się na Parresii

20 maja odbyła się „Parresia” – Światowe Spotkanie Ruchu Światło-Życie odbywające się on-line. Pierwsza część rozpoczęła się o godzinie 12.30 czasu polskiego na platformie Zoom. Było to spotkanie w grupach przestawicieli Ruchu z różnych stron świata. Uczestniczyły osoby ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Chin, Filipin, Kenii, Tanzanii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Irlandii, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Polski. Spotkania czterech grup odbywały się w języku angielskim, dwóch w języku polskim i jednej w języku rosyjskim. Podczas spotkania dzielono się swoim rozumieniem i przeżywaniem Kościoła żywego.

O godzinie 15.00 rozpoczęła się ogólnodostępna transmisja na YouTube. Pierwszym jej punktem była modlitwa w ciągu dnia – psalmy odmawiano kolejno w językach litewskim, cebuano (z Filipin) i ukraińskim. Następnie moderator generalny Ruchu ks. Marek Sędek przybliżył temat nowego roku pracy formacyjnej „Kościół żywy”. Temat ten w różnych aspektach podjęły w dalszej częsci spotkania świadectwa członków Ruchu kolejno z Filipin, Chin, Europy Zachodniej, Brazylii i Polski. Świadectwa były przeplatane modlitwą za wspólnoty Ruchu na poszczególnych kontynentach. Kolejnym punktem była modlitwa o pokój, szczególnie pokój na Ukrainie. „Parresię” zakończyło odmówienie aktu oddania Ruchu Niepokalanej, Matce Kościoła (aktu konstytutywnego) w dziesięciu językach.

Podstawowym językiem „Parresii” był angielski, obecny był również język ukraiński i polski. Formą budowania szerokiej wspólnoty uczestników spotkania było przesyłanie zdjęć, które następnie były pokazywane trakcie transmisji, jako forma pozdrowienia dla wszystkich.

„Parresia” prowadzona była z trzech krajów – Irlandii, Polski i Czarnogóry. Przygotowywał je ośmioosobowy zespół od października ubiegłego roku, we współpracy z różnych krajów. Diakonia muzyczno-modlitewna zebrała się w Poznaniu.

Całość spotkania można obejrzeć poniżej.

Gotowi do rozpoczęcia – zespół prowadzący „Parresię” oraz osoby prowadzące modlitwę w ciągu dnia.

Diakonia muzyczno-modlitewna

Słowo Moderatora Generalnego