Teczka Roku OŻK 2023/24

Publikujemy pierwszą część materiałów zawartych w teczce roku OŻK 2023/24 „Kościół Żywy”.
Kompletna teczka będzie opublikowana po 15 czerwca.

Materiały z 48. Kongregacji Odpowiedzialnych

Elementy teologii żywego Kościoła u ks. Franciszka Blachnickiego – o. B. Parys

Rola Maryi w budowaniu Żywego Kościoła – ks. J. Lekan

Referat programowy – ks. M. Sędek

Czym dla rodzin z Domowego Kościoła jest Kościół żywy? – ks. D. Kwiatkowski

Jutrznia – homilia – 26.02 2023 – ks. P. Kulbacki

Materiały pozostałe

Godzina Odpowiedzialności i Misji

Kalendarz pracy rocznej

Ogólne wskazania CDOR dla Moderatorów, DORów, osób organizujących i
prowadzących rekolekcje dotyczące osób z problemami natury psychicznej

Ks. Franciszek Blachnicki – prorok końca XX w. – A. Kowalski

Kryteria Eklezjalności Wspólnot Katolickich – dokument Komisji Nauki Wiary KEP

DESIDERIO DESIDERAVI – list apostolski o formacji liturgicznej Ludu Bożego – Ojciec Święty Franciszek

Teologia Aktu Oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła – o. C. Napiórkowski

Pieczęć Charyzmatu – ks. F. Blachnicki

Udział chrześcijan w polityce

Materiały na pogodne wieczory

Śpiewnik na Dni Wspólnoty

Kalendarz liturgiczny

Materiały online

Tajemnica Wielka w Chrystusie i Kościele. Charyzmat maryjny Ruchu Światło-Życie

Orędzie Papieża Franciszka na XXXVII Światowy Dzień Młodzieży