Oazowiczka z Łomży przygotowuje Synod Biskupów

Sekretariat Generalny Synodu Biskupów organizuje międzynarodowe seminarium na temat sytuacji ludzi młodych w ramach przygotowań do XV Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu na temat młodzieży, które odbędzie się w październiku 2018 r.

Seminarium trwa od 11 do 15 września. Biorą w nim udział eksperci z pięciu kontynentów, których zadaniem jest pogłębienie tematów związanych ze światem dzisiejszej młodzieży. Obecna jest także grupa młodych ludzi, jako rzeczników swych rówieśników z różnych kontekstów społeczno-kulturalnych i religijnych z różnych stref geograficznych świata. Jedną z dwóch osób z Polski jest Dorota Andrzejewska, animatorka Ruchu Światło-Życie z Łomży.

Zaproszenie do udziału w Seminarium było dla Doroty ogromnym zaskoczeniem gdyż propozycję udziału w Seminarium otrzymała będąc na wakacyjnej oazie.

W trakcie oazy zadzwonił moderator diecezjalny ks. Darek Niewiński i powiedział, że szukają osoby z językiem angielskim na wrzesień. Zapytałam czy mogę się zastanowić i otrzymałam krótką odpowiedź – nie – mówiła w rozmowie dla Radia Nadzieja Dorota Andrzejewska.

Oaza to był też czas, kiedy podejmowaliśmy temat naszego miejsca i posługiwania w Kościele, dlatego też uznałam, że to takie Boże wezwanie. A skoro Bóg i Kościół wzywa no to jadę – mówiła Dorota.

Sekretariat Generalny Synodu Biskupów poinformował, że program sympozjum przewiduje relacje naukowców i wystąpienia uczestników, po których nastąpi dyskusja i praca w grupach językowych. Prace sympozjum skupią się wokół następujących tematów: młodzi i tożsamość, młodzież i odmienność, młodzież i planowanie przyszłości, młodzież i technologia, młodzież i transcendencja.

na podstawie informacji  serwisu Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz z serwisu Radia Nadzieja, zdjęcie z serwisu Radia Nadzieja