Wyniki konkursu na treatment filmu o Księdzu Franciszku Blachnickim

Dyrektor Panteonu, Przewodniczący Jury, Ryszard Kopiec z przyjemnością ogłasza wyniki obrad Jury w konkursie na treatment i 2 sceny dialogowe filmu fabularnego o Słudze Bożym Księdzu Franciszku Blachnickim a także przyznane nagrody:

  1. „Nie jestem żabą” godło „Gołąb” – 6.000 zł brutto
  2. „Światło i życie” godło „Dżekyl&Hajd” – 5.000 zł brutto
  3. ex aequo – „Pociąg nie do zatrzymania” godło „Żuraw” i „Prorok” godło „Abbe Faria” – po 4.000 zł brutto

Ze względu na wysoki poziom prac i trudność w wyłonieniu laureata trzeciego miejsca Dyrektor zwiększył pulę nagród przyznając dwie równorzędne nagrody. W konkursie wzięło udział 18 Dzieł, pozytywną ocenę formalną uzyskało 17. Siedem z nich napisali twórcy z doświadczeniem filmowym, w tym pięciu reżyserów filmów fabularnych lub dokumentalnych, a 10 debiutanci. 4 prace napisane zostały przez dwuosobowe zespoły.

Zgodnie z regulaminem konkursu z dnia 4.11.2021 par.6 pkt. 3-5, Panteon w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowy z laureatami konkursu i reżyserami, aby wyłonić docelowy duet – scenarzysty i reżysera. O dalszych pracach nad filmem będziemy informować. Osoby wierzące prosimy o modlitwę za powstający film, a niewierzące – o sympatię i życzliwość.