Pascha z ojcem – dzień 2 – Wielki Poniedziałek

Wielki Poniedziałek

Dzisiaj do rozważenia proponujemy fragment homilii z mszy św Wielkiego Poniedziałku z 1983 roku oraz katechezę wprowadzającą do Triduum Paschalnego wygłoszoną przez ks. Franciszka Blachnickiego w 1981 roku.

Chrystus Sługa obrazem przewodnim Triduum Paschalnego

Czytania pierwszych dni Wielkiego Tygodnia z jednej strony relacjonują wydarzenia bezpośrednio poprzedzające mękę i śmierć zbawczą Chrystusa, a z drugiej strony ukazują mękę i śmierć Chrystusa w perspektywie historii zbawienia, i ukazują głębszy sens tego wydarzenia.

Pierwsze czytania w tych dniach będą zawierały tak zwane pieśni Sługi Jahwe proroka Izajasza. Ukazują one Mesjasza, który przyszedł nie po to, żeby królować, żeby objawić potęgę i moc Boga w jakimś zewnętrznym panowaniu, ale po to, aby być sługą naszego zbawienia i wypełnić wszelkie prawo, wszelkie relacje człowieka wobec Boga. On przyniesie narodom Prawo, On z mocą je ogłosi i utrwali na ziemi – czytamy w pierwszej pieśni. Jak tego dokona? Przede wszystkim przez to, że sam je wypełni, że sam stanie się sprawiedliwy, wypełniając dokładnie plan Boga, swego Ojca.

W ten sposób Mesjasz stanie się przymierzem dla ludzi i światłością dla narodów. Stanie się przymierzem przez wypełnienie warunków przymierza ze strony ludzi. Bo do tego czasu człowiek jako partner przymierza był niewierny, sprzeniewierzył się przymierzu. To w końcu Chrystus je wypełnił i tym samym ustanowił. Stał się przez to przymierzem dla ludzi i światłością dla narodów, bo wszystkim ludziom ukazuje drogę, jaką mają postępować, aby wejść w to przymierze i w ten sposób dostąpić wyzwolenia.

Zanim wejdziemy w liturgię męki i śmierci Chrystusa utrwalmy w sobie ten obraz Chrystusa Sługi. Wtedy lepiej zrozumiemy sens śmierci krzyżowej Chrystusa. W niej wyraża się to, że Jezus Chrystus, Syn Boży, dla nas stał się posłuszny aż do śmierci, i była to śmierć krzyżowa.

(Homilia ks. Franciszka Blachnickiego we mszy świętej Wielkiego Poniedziałku do czytań: Iz 42,1-7; J 12,1-11; Carlsberg 28 III 1983; Szkoła Animatorów Ruchu Światło-Życie).

Wprowadzenie do Triduum Paschalnego – Krościenko 1981 r.