Podsumowanie zbiórki na Filipiny i podziękowania

„Nakarm najbiedniejszych na Negros” – pod takim hasłem Diakonia Misyjna organizowała pomoc dla najuboższych z czterech diecezji wyspy Negros, na której tworzy się Ruch Światło-Życie. Pandemia, lockdown, izolacja poszczególnych wysp, utrata możliwości zarobku przez bardzo wiele osób sprawiły, że pomoc jest bardzo potrzebna.

Zbiórkę na rzecz Filipin prowadzono przez serwis wspieram.oaza.pl, oprócz tego dokonywano wpłat na ten cel bezpośrednio na konto Diakonii Misyjnej. Łącznie udało się zebrać 47 940,00 zł. Na każdą z czterech diecezji przypadło 11 985 zł. Pierwszą ratę przekazano do diecezji Kabankalan w czerwcu, do Bacolod i San Carlos w lipcu. We wrześniu przekazano do tych trzech diecezji drugą ratę oraz całą kwotę do czwartej diecezji – Dumaguete.

• W diecezji Kabankalan pomoc żywnościowa z pierwszej przekazanej raty została skierowana do 174 rodzin.

• W diecezji Bacolod wsparcie otrzymał Bank Żywności, dary zostały przeznaczone na pomoc bezdomnym.

• W diecezji San Carlos wsparcie otrzymały diecezjalne działania pomocowe.

• W diecezji Dumaguete pomoc została skierowana do ks. Onezyma Durango, związanego z naszym Ruchem. Jest on od niedawna proboszczem na wyspie Siquijor. Zastał tam tragiczną sytuację – mieszkańcy wyspy żyją głównie z turystyki, co spowodowało że od pół roku nie mają żadnej pracy. Za otrzymane pieniądze w pierwszym rzędzie została zakupiona żywność dla 388 rodzin. Są to częściowo rodziny, którym z trudem udaje się przygotować trzy posiłki dziennie, rodziny, które ucierpiały z powodu pandemii i czasem pracownicy parafii i szkół otrzymujący niewielkie pensje niewystarczające na życie.

• Już po otrzymaniu pierwszej raty diecezja Kabankalan przesłała filmowe sprawozdanie z rozdzielania produktów nabytych dzięki otrzymanej pomocy. Dystrybucją pomocy na miejscu zajmowały się głównie osoby związane z Ruchem Światło-Życie, między innymi małżeństwa, które w lutym 2020 r. uczestniczyły w rekolekcjach ewangelizacyjnych w Bacolod..

Diecezja Bacolod nadesłała oficjalne podziękowanie. Naszemu Ruchowi za nadesłaną pomoc dziękuje biskup tej diecezji Patricio Buzon.

O Ruchu Światło-Życie na Filipinach przeczytasz tutaj.

Działania Ruchu na Filipinach można wspierać wpłacając na rachunek:

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie
 40 1240 1574 1111 0010 9064 7764
 z dopiskiem: Cele statutowe-Filipiny