Finanse – nowy numer „Wieczernika”

„Pieniądze szczęścia nie dają ale żyć pozwalają”. „Grosz do grosza a bę­dzie kokosza”. „Od przybytku głowa nie boli”.

Któż nie zna tych i innych przysłów dotyczących pieniędzy…

W bieżącym numerze „Wieczernika” chcieliśmy poruszyć właśnie temat pie­niędzy.  A może szerzej: finansów. Czyli nie tylko ich posiadania gotówki, ale też jej wydawania, pożyczania, jak również służenia za jej pomocą in­nym…

Znajdziemy w numerze szczegółową analizę  tego, co o pieniądzach w Bi­blii mówił największy z mędrców –  król Salomon.  Przeczytamy świadectwo o tym, jak w świat finansów można wprowadzać dzieci. Pojęcie „dziesięcina” zapewne znamy, ale autor szczegółowo pokazuje skąd się wzięła, jak jej histo­ria i jak różnie była pojmowana. Przeczytamy też świadectwa o tym jak prak­tyka dziesięciny została jest wprowadzana w życie. Tekst „Kiedy żyjesz dla rzeczy” może nam posłużyć jako swoisty rachunek sumienia zanim zapra­gniemy znów zmienić smartfona, samochód albo pralkę 😉

Kolejny temat którego nie mogło zabraknąć to pieniądze w Kościele i czym tak naprawdę jest jałmużna.

Warto na nowo spojrzeć na temat, który niewąt­pliwie dotyczy naszej codzienności.

Anna Krynicka

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl
cena jednego egzemplarza: 7 zł (+ koszt przesyłki)
cena jednego egzemplarza w wersji eletronicznej: 6 zł

—————————————————————-

SPIS TREŚCI

Finanse

Na drodze ucznia

Z daleka i z bliska

Chwile

Felietony