Program przygotowania do bierzmowania

Wprowadzenie do programu

Punktem wyjścia do opracowania niniejszego programu przygotowania do bierzmowania jest poczyniona obserwacja, że podstawowym problemem wielu ludzi młodych w naszym kraju jest fakt, że pomimo wieloletniego udziału w katechizacji, mają oni podstawowe problemy z własną wiarą, a nie tylko z wiedzą czy też z wiernością praktykom religijnym.

Dlatego też przygotowanie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna się od ewangelizacji, rozumianej jako głoszenie kerygmatu, czyli fundamentalnych prawd wiary koniecznych do zbawienia i to podanych w taki sposób, by młodzi ludzie, niezależnie od dotychczasowego stopnia uczestnictwa w praktykach religijnych, zostali zaproszeni do nawiązania lub pogłębienia osobistej więzi z Chrystusem oraz poszukiwania drogi prowadzącej do zbawienia: w Piśmie świętym, sakramentach i wspólnocie Kościoła.

Tak rozumiana ewangelizacja powinna mieć charakter przeżyciowy, czyli nie może się ograniczać jedynie do przekazywania wiedzy religijnej, kształtowania właściwej świadomości czy też sprawności intelektualnej uczestniczących w niej osób, ale powinna wprowadzać kandydatów w doświadczenie wiary, jakim jest nawiązanie lub też odnowienie ich osobistej więzi z Chrystusem poprzez słuchanie Słowa Bożego, udział w obrzędach liturgicznych czy też wspólnotowy śpiew i modlitwę.

Program przygotowania do bierzmowania (format pdf)

Program przygotowania do bierzmowania (format doc)


Spis treści

Lista materiałów dodatkowych do realizacji programu

Prawa autorskie do materiałów

Wprowadzenie do programu

Spotkanie organizacyjne dla młodzieży

Karta zgłoszenia kandydata do sakramentu bierzmowania

Rekolekcje ewangelizacyjne przed sakramentem bierzmowania

 1. Nabożeństwo ewangelizacyjne: Miłość Boża i Boży plan zbawienia
 2. Nabożeństwo ewangelizacyjne: Grzech oddziela człowieka od Boga
 3. Nabożeństwo ewangelizacyjne: Jezus Chrystus jedynym Zbawicielem
 4. Nabożeństwo ewangelizacyjne: Powierzenie życia Jezusowi

Konspekty spotkań po rekolekcjach ewangelizacyjnych

 1. Czym jest wiara
 2. Cztery kroki na drodze do Jezusa
 3. Moja rodzina: pomoc czy przeszkoda na drodze do Boga?
 4. Czym jest życie chrześcijańskie?
 5. Film: „Spotkanie”
 6. Słowo Boże
 7. Modlitwa
 8. Metanoia
 9. Wspólnota
 10. Świadectwo
 11. Boże objawienie/nauka Kościoła
 12. Eucharystia – szczyt i źródło chrześcijańskiego życia
 13. Spojrzenie w przyszłość

Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania

Lista materiałów dodatkowych do realizacji programu

– film: „Światłość w ciemności”

Prezentacja o wychowaniu młodzieży dla rodziców

– film: „Rain”

– film: „Something more”

za: Movingworks

– Film: “Evanescence – Everybody’s Fool”

– Film: „I’m Alive”

Prezentacja o wierze

– Film: „Christmas 2.0”

– film: „Slow fade”

pobierz napisy: Casting Crowns – Slow Fade

– Nick Vujicic – Something more

– świadectwo Mak-Makowskiego

– Film: „Spotkanie”

– Film: „Katolik bezobjawowy”

prezentacja: „bierzm – 5”

„bierzm-10”

Prezentacja „szkoła modlitwy”

– koncert z Miami Hillsong united

– film „Maski”

– film: „Świat bez internetu”

– film: „Nagrać Boga” wspólnoty z parafii o. LadyX. Pio w Warszawie

– film: „Czy jesteś dobrym człowiekiem?”

– film: „Oaza ewangelizacji 2015”

– film: „Miernik dobra”

– film: „Rybacy ludzi”

prezentacja: bierzmowanie: teologia i liturgia

Prawa autorskie do materiałów!

 1. Ze wszelkich konspektów i prezentacji opracowanych przez autora niniejszej publikacji oraz z materiałów wykorzystywanych w czasie realizacji programu, oprócz wymienionych poniżej, można korzystać bez dodatkowych licencji i pozwoleń.
 2. Na spotkanie zatytułowane: „Cztery kroki na drodze do Jezusa” oraz na spotkanie o Słowie Bożym i związaną z nim prezentację „bierzm – 5” wykorzystujące materiały opracowane przez Stowarzyszenie Pedagogów „Natan” (www.natan.pl) należy uzyskać pozwolenie od autorów.
 3. W programie wykorzystywane jest też kilka odcinków z filmu: „3 minutowy katechizm”, (oficjalna nazwa: „3MC – trzyminutowy Katechizm”) dostępny jest on (w cenie ok. 12 zł)  w internetowych księgarniach, np. w: www.ksiegarnianamiodowej.pl
 4. Flm „Ja jestem” (wykorzystany w spotkaniu na temat Eucharystii) można znaleźć w internecie w wersji bezpłatnej.

ks. Marek Sędek