Rekolekcje na Filipinach

W Silay na wyspie Negros na Filipinach w dniach 5-7 maja odbyły się rekolekcje dla młodzieży. Były to pierwsze z planowanej serii rekolekcji przygotowujących do przeżycia oazy I stopnia, którą zaplanowano na rok 2024. Tematyka rekolekcji była nieco analogiczna do tematyki Oazy Nowej Drogi i dawnego stopnia podstawowego. Rekolekcje prowadziły osoby, które wcześniej uczestniczyły w rekolekcjach oazowych w Polsce a także uczestnicy rekolekcji ewangelizacyjnych dla rodzin, które odbyły się na wyspie Negros w lutym 2020 r.

Na filipińskiej wyspie Negros w lutym i marcu 2020 roku odbyły się dwukrotnie rekolekcje ewangelizacyjne (dla rodzin oraz dla młodzieży i dorosłych) prowadzone przez zespół przybyły z Polski we współpracy z osobami, które wcześniej przeżywały rekolekcje oazowe w Polsce. Wybuch pandemii i bardzo rygorystyczne restrykcje wprowadzone w tym kraju uniemożliwiły bądź poważnie utrudniły zaplanowane wówczas dalsze działania. Oazowa wspólnota filipińska jednak cały czas trwała, spotykająć się kiedy tylko to było możliwe i obecnie przystępuje do organizowania rekolekcji.

W planach są zarówno rekolekcje dla młodzieży, jak i dla rodzin. Krótkie rekolekcje mają być zachętą do przeżycia planowanych na przyszły rok oaz rekolekcyjnych. Filipińską wspólnotę tworzą zarówno osoby, które były na oazach w Polsce, jak i uczestnicy rekolekcji z 2020 roku, są również pojedyncze nowe osoby. W spotkaniach uczestniczy w sumie ponad 20 osób (jednak frekwencja na poszczególnych spotkaniach jest różna).

Kilkoro osób z Filipin przyjedzie również w tym roku na rekolekcje do Polski – są to osoby, które uczestniczyły już przed rokiem 2020 w oazach I lub I i II stopnia. Nowe osoby będą zapraszane do odbywania całej formacji na Filipinach.

Zapraszamy do obejrzenia świadectw z rekolekcji.

Świadectwo Mai

Świadectwo Juvana

Świadectwo Agnes

Świadectwo Fegie

Świadectwo Geralda

Świadectwo Juniela

Zdjęcia z rekolekcji