Rozpalić wiarę ku odnowie duszpasterskiej

11 maja 2023 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyło się XIX Sympozjum Naukowe Rozpalić wiarę. Ku odnowie duszpasterskiej w myśl idei Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Sympozjum było współorganizowane przez Akademię Katolicką w Warszawie, Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach oraz referat Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej. Temat sympozjum został przybliżony w poszczególnych wykładach z kilku wzajemnie uzupełniających się perspektyw.

Biskup Krzysztof Włodarczyk w wykładzie Wartości pastoralne w nauczaniu ks. Franciszka Blachnickiego zwrócił uwagę na narzędzie misji, jakim jest parafia, ale pojmowana nie jako biuro, lecz jako wspólnota. Zasygnalizował także, że w dzisiejszych czasach „Tylko twardziele zostają w Kościele” i „Tylko twardziele służą w Kościele”.

Pan dr Robert Derewenda, przedstawiając Działalność społeczną ks. Franciszka Blachnickiego, przypomniał o czterech hasłach, filarach oazowych wprowadzonych przez ks. Blachnickiego: Światło-Życie, Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura. Tym samym zwrócił uwagę na istotę wchodzenia formowanych przez Ruch Światło-Życie członków w życie społeczne i działalność w nim, aby nie iść za wygodną pokusą zamknięcia się w elitarnej grupce, ale odważnie świadczyć swym życiem w społeczeństwie. W ten sposób formacja w Ruchu Światło-Życie kształtuje styl życia, a nie formalną przynależność do Ruchu.

Państwo Katarzyna i Paweł Maciejewscy w wykładzie Katechumenat rodzinny w myśli ks. F. Blachnickiego wskazali na rolę świadectwa wiary w rodzinie, z czego wynika owocność katechumenatu rodzinnego. W ten sposób głos wychodzi z wnętrza Kościoła, który tworzą poszczególni ludzie jako jego członkowie, a nie jako obserwatorzy. Stawiając obok siebie rodzinę i parafię zwrócili uwagę, że obydwie stanowią źródła życia wspólnotowego dla całego społeczeństwa.

Ostatni prelegent ks. Sylwester Bernat w swoim wykładzie 30 lat Ruchu Światło-Życie w diecezji łowickiej przybliżył słuchaczom wydarzenia i osoby związane z obecnością i rozwojem oazy w naszej diecezji, a także podzielił się refleksją nad perspektywą przyszłości dla rozwoju oazy w naszej diecezji. Powiedział m.in. „Trzeba myśleć szerzej i widzieć dalej, żeby tworzyć Nową Kulturę i formować ludzi, którzy wesprą parafie przy coraz mniejszej liczbie kapłanów, żeby rozpalić jeszcze bardziej wiarę ku odnowie duszpasterskiej, jaką może spełnić ruch oazowy, żeby pobudzić nasze parafie do jeszcze większej i bardziej gorliwej aktywności ewangelizacyjnej i społecznej w naszej diecezji, a może też w innych diecezjach i parafiach w Polsce”.

Biskup Ordynariusz Andrzej Dziuba w słowie podsumowującym odwołując się do tematu, zachęcał, żeby rozpalenie wiary prowadziło do mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad, czego uczył swoim życiem czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki i do czego formuje Ruch Światło-Życie.

Ruch Światło-Życie diecezji łowickiej nieustannie się rozwija, podejmuje kolejne inicjatywy mające na celu rozpalenie wiary. W duchu duszpasterskiej odnowy zaprasza na wakacyjne rekolekcje oazowe do Łowicza. Szczegółowe informacje znajdują się www.oaza.lowicz.pl w zakładce Rekolekcje.