Relacja z Oazy Jedności Diakonii Liturgicznej 2022

Jak co roku na początku roku liturgicznego odbyła się Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej, którą zorganizowała Centralna Diakonia Liturgiczna. Wydarzenie to już od wielu lat odbywa się na początku grudnia w okolicach Warszawy – w tym roku w dniach 2-4 grudnia 2022 r. w Sulejówku. W rekolekcjach uczestniczyli przedstawiciele diakonii liturgicznych z 15 diecezji – od północy (gdańska) po południe (bielsko-żywiecka) i od zachodu (zielonogórsko-gorzowska) po wschód (lubelska). Najliczniej była reprezentowana filia śląska. W wydarzeniu uczestniczył także Moderator Krajowy Domowego Kościoła ks. Damian Kwiatkowski.

Najważniejszymi spotkaniami były celebracje liturgiczne – Eucharystia i liturgia godzin, w tym Wigilia II Niedzieli Adwentu – przygotowywane z wielką dbałością i poprzedzone kręgami liturgicznymi w małych grupach.

Ważnym punktem programu było nawiedzenie grobu ks. Wojciecha Danielskiego, II Moderatora Krajowego Ruchu, nazywanego powszechnie w oazie Homo Paschalis czyli Człowiekiem Paschalnym, który w sposób szczególny umiłował liturgię. Jednym z ważnych tematów poruszanych podczas OJDL była kwestia synodalności i aktualnych prac synodalnych podejmowanych w polskich diecezjach, zwłaszcza w obszarze liturgii. Przedstawił je odpowiedzialny za CDL Wojciech Kosmowski. Do prezentacji tego tematu posłużyły mu syntezy diecezjalne oraz synteza krajowa synodu. Wspomniał m.in. o przygotowaniu liturgii, znaczeniu homilii, ale również o bolączkach i problemach wynikających z prac synodalnych.

Podczas każdej Oazy Jedności ma miejsce prezentacja poszczególnych diakonii liturgicznych. W tym roku grono uczestników tego wieczornego spotkania poszerzyło się o tych, którzy nie mogli przyjechać do Sulejówka i połączyli się z nami online. Wydarzenie dopełniły niedzielna Eucharystia, a wcześniej – omówienie aktualnych działań Centralnej Diakonii Liturgicznej oraz Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej.

Poniżej krótkie świadectwo z rekolekcji:

W Oazie Jedności Diakonii Liturgicznej uczestniczyłem po raz drugi, po kilkuletniej przerwie. Grudzień, a więc i koniec roku, jest zawsze czasem wielu aktywności (zawodowych i rodzinnych), toteż potrzebowałem więcej czasu, by podjąć decyzję o przyjeździe do Sulejówka na OJDL. Zachęcili mnie do tego inni uczestnicy z diakonii liturgicznej z Wrocławia, zgłaszający chęć udziału. Razem zawsze raźniej podróżować i brać udział w takich wydarzeniach. Cieszę się, że w tej kilkuosobowej grupie udało się nam tworzyć wspólnotę z innymi – grupę oazowiczów szczególnie ceniących liturgię. Wymienianie się różnymi doświadczeniami, planami, spostrzeżeniami z ludźmi z całej Polski, ale też w różnych grupach wiekowych i wspólnotach, było dla mnie czymś poruszającym i niezwykle wymownym. Czas OJDL-u przeżyłem jako doświadczenie bogactwa Ruchu, jak również serdecznej wspólnoty, otwartej na każdego uczestnika. Chciałbym, by te znajomości i zapoczątkowane relacje przełożyły się na dalsze kontakty i współpracę, nie tylko podczas ogólnopolskich celebracji czy ważnych wydarzeń Ruchu. I choć Sulejówek jest dla mnie daleko, podobnie jak perspektywa kolejnego OJDL-u, już myślę, by zaprosić innych uczestników z diakonii na kolejne edycje. Warto bowiem spojrzeć na nasze lokalne czy regionalne działania z innej perspektywy. Nie wspominając o różnych inspiracjach płynących z tego typu doświadczeń, również tych modlitewnych i liturgicznych. Chwała Panu!

Marek Szajda, archidiecezja wrocławska