Rocznica powrotu Ojca

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki „…wraca do ziemi ojczystej w Krościenku. Jak wielu innych bohaterów narodowych … i On także wraca do ojczyzny po tylu latach tułaczki. Wraca również jako bohater”.

Dziś 1 kwietnia – kolejna rocznica powrotu Ojca Franciszka do Krościenka. Zapraszamy do dziękczynienia za ten niezwykły powrót. Nie zapomnij dziś wyśpiewać „Magnificat” i koniecznie przeczytaj homilię Księdza Biskupa Janusza Zimniaka wygłoszoną na pogrzebie Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego w Krościenku dnia 1 kwietnia 2000 r.1 kwietnia 2000r. doczesne szczątki Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego zostały przewiezione do Krościenka, gdzie na Kopiej Górce mieści się Centrum Ruchu Światło-Życie, i złożone w kościele pw. Dobrego Pasterza. Wydarzenie to było związane z toczącym się od 1995 r. procesem beatyfikacyjnym założyciela oazy.

Rozpoznanie i przeniesienie doczesnych szczątków kandydata na ołtarze z grobu do kościoła to przewidziane przez prawo kanonizacyjne akty, których dokonuje się w każdym procesie beatyfikacyjnym.

28 marca 2000 r., Komisja Kościelna na cmentarzu. Modlitwa przed rozpoczęciem prac ekshumacyjnychEtapy te, które poprzedziła sesja o braku kultu publicznego, miały miejsce 28 marca w Carlsbergu w Niemczech, gdzie zmarł i został pochowany ks. Blachnicki.

28 marca 2000 r., W kaplicy cmentarnej Konsul Rzeczypospolitej Polskiej Pan Wiesław Ratyński z Kolonii nakłada pieczęcie państwowe na trumnie z doczesnymi szczątkami Sługi BożegoTrybunał beatyfikacyjny, upoważniony przez biskupa diecezji Spira, na terenie której znajduje się Carlsberg, dokonał ekshumacji i kanonicznego rozpoznania doczesnych szczątków ks. Franciszka.

28 marca 2000 r., Ojciec Gabriel Bartoszewski OFMCap przygotowuje do nałożenia pieczęci kościelnych na trumnie z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego28 marca 2000 r., Komisja Kościelna przy trumnie z doczesnymi szczątkami Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego na chwilę przed wyjazdem z Carlsbergu29 marca 2000r., Carlsberg,członkinie INMKDzień wcześniej, 27 marca, abp Szczepan Wesoły, opiekun polskiej emigracji, przewodniczył Mszy św. dziękczynnej za życie i pracę ks. Blachnickiego w Niemczech. Na Eucharystię do Carlsbergu przyjechało wiele osób z Polski i z różnych zakątków Niemiec, związanych w przeszłości z ojcem Franciszkiem i założonym przez niego w ośrodku „Marianum” Międzynarodowym Centrum Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie.

29 marca 2000r., Carlsberg, fot. Urszula Kula29 marca, zapieczętowana przez konsula RP w Niemczech, a następnie przez o. Gabriela Bartoszewskiego OFM Cap — specjalistę w dziedzinie prawa kanonizacyjnego — trumna z prochami Sługi Bożego została przetransportowana do Katowic.

29 marca 2000r., Carlsberg, fot. Urszula Kula29 marca 2000r., Carlsberg, fot. Urszula Kula29 marca 2000r., Carlsberg, fot. Urszula KulaPo ponad 18 latach przebywania na obczyźnie ks. Franciszek został powitany najpierw w swojej archidiecezji — w Katowicach, gdzie 30 marca abp Damian Zimoń przewodniczył w katedrze Mszy św. koncelebrowanej, podczas której licznie zgromadzeni dawni i obecni oazowicze modlili się o beatyfikację Założyciela Ruchu.

30 marca 2000r., katedra w Katowicach30 marca 2000 r., Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Abpa Damiana Zimonia z licznym udziałem kapłanów i członków Ruchu Światło-Życie w Katowicach30 marca 2000r., katedra w KatowicachChociaż ks. Blachnicki był kapłanem archidiecezji katowickiej, w której zorganizował pierwsze oazy, chociaż w Katowicach — we wznoszonym m.in. z ofiar członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i osób uwolnionych od alkoholizmu kościele pw. Matki Kościoła — przygotowywano dla niego grobowiec, doczesne szczątki założyciela Ruchu Światło-Życie złożono w Krościenku. — Miejsce to wskazał Jan Paweł II — opowiada ks. Henryk Bolczyk, wspominając, jak podczas spotkania w Rzymie dwa lata temu Papież wyraził żal, że grób ks. Blachnickiego ciągle jest w Carlsbergu, na wygnaniu, a nie w Krościenku, gdzie na Kopiej Górce był jego dom.

znak roku 20001 kwietnia trumna z prochami ojca Franciszka stanęła przed figurą Niepokalanej w centrum Ruchu Światło-Życie. Tłumy oazowiczów modliły się o rozwój Ruchu w Polsce i poza jej granicami, a księża moderatorzy, przybyli ze wszystkich diecezji, odczytali testament Sługi Bożego.

Kondukt prowadzony przez bp. tarnowskiego Wiktora Skworca i bp. Janusza Zimniaka z Bielska-Białej, w którym niesiono trumnę, rozciągał się od centrum oazowego aż do kościoła parafialnego.

1 kwietnia 2000r., Krościenko n. Dunajcem1 kwietnia 2000r., Krościenko n. Dunajcem1 kwietnia 2000r., Krościenko n. DunajcemŚwiątynia, w której znajduje się sarkofag, została wybudowana na miejscu dawnej kaplicy, przy której po przyjeździe do Krościenka na początku lat 60. mieszkał ojciec Franciszek do czasu, kiedy kupił dom na Kopiej Górce.

1 kwietnia 2000 r., Krościenko, Poświęcenie i okadzenie trumny i przeniesienie jej do dolnego kościoła. Na zdjęciu: kard. F. Macharski, bp J. Zimniak i bp W. Skworc1 kwietnia 2000 r., Krościenko, Poświęcenie i okadzenie trumny i przeniesienie jej do dolnego kościoła. Na zdjęciu: kard. F. Macharski, bp J. Zimniak i bp W. Skworc1 kwietnia 200r., Krościenko n. Dunajcem

1 kwietnia 2000r., Krościenko n. DunajcemDwupoziomowy kościół parafialny okazał się za mały, by pomieścić wszystkich uczestników Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem kard. Franciszka Macharskiego. Wśród uczestników Eucharystii było kilka pokoleń oazowiczów oraz mieszkańcy Krościenka i okolicznych miejscowości.

1 kwietnia 2000r., Krościenko n. Dunajcem1 kwietnia 2000r., Krościenko n. Dunajcem