Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

25 września Kościół katolicki obchodzi już po raz 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Hasłem tegorocznego dnia są słowa „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”.

W orędziu wydanym specjalnie z tej okazji papież Franciszek przypomina, że ostatecznym sensem ludzkiej „wędrówki” na świecie jest poszukiwanie prawdziwej ojczyzny, królestwa Bożego zainaugurowanego przez Jezusa Chrystusa, które znajdzie swoje pełne urzeczywistnienie, gdy On powróci w chwale. Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości bardziej zgodnej z planem Bożym; świata, w którym wszyscy mogli by żyć w pokoju i godności. Chodzi o realizację Bożego ładu, co wymaga przyjęcia Chrystusowej Ewangelii miłości, aby zostały wyeliminowane nierówności i dyskryminacje w obecnym świecie. Nikt nie może być wykluczony, zwłaszcza migranci i uchodźcy, osoby przesiedlone i ofiary handlu ludźmi. „Obecność migrantów i uchodźców stanowi wielkie wyzwanie, ale także okazję do rozwoju kulturowego i duchowego wszystkich. Dzięki nim mamy możliwość lepszego poznania świata i piękna jego różnorodności. Możemy dojrzewać w człowieczeństwie i budować razem większe my” – podkreśla papież.

Wspólnota Sant’Egidio pod patronatem bp. Krzysztofa Zadarki i Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek organizuje zaczynający się 25 września Tydzień Modlitwy za Uchodźców „Umrzeć z nadziei”. „Dumni z postawy Polaków, którzy ofiarnie i solidarnie przyjęli w ostatnich miesiącach uciekających przed koszmarem wojny Ukraińców, nie możemy jednocześnie odwracać oczu od tragedii wielu innych uchodźców, która dzieje się na naszych oczach, również na naszych granicach” – wskazuje Wspólnota

Podczas nabożeństw „Umrzeć z nadziei” wymieniane będą imiona i historie uchodźców, którzy zginęli uciekając przed wojną, przemocą i biedą.

W Warszawie ekumenicznej modlitwie „Umrzeć z nadziei”, która odbędzie się w środę 28 września o godz. 20. w parafii św. Barbary przy ul. Nowogrodzkiej 51, przewodniczył będzie kard. Kazimierz Nycz. W nabożeństwie wezmą także udział uchodźcy i imigranci mieszkający w stolicy, a zaproszeni są na nią wszyscy, którzy w ten sposób chcą wyrazić swoją solidarność z uchodźcami.

W Poznaniu modlitwa pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, zaplanowana jest we wtorek 4 października o godz. 19.w Bazylice św. Józefa przy ul. Działowej (Wzgórze św. Wojciecha).

Nabożeństwa organizowane będą również w innych miastach. Centralna Diakonia Misyjna zachęca członków Ruchu Światło-Życie do włączenia się w modlitwę za tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów.