Teczka roku OŻK 2021

Sukcesywnie publikujemy materiały zawarte w tegorocznej teczce roku.

Referat programowy 46. Kongregacji Odpowiedzialnych – ks. Marek Sędek

Prawda jako podstawowy wymiar głoszenia Ewangelii w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego – referat bp. Jacka Grzybowskiego z 46. KO

Od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej – referat ks. prof. dr hab. Piotra Mazurkiewicza z 46. KO

Śpiewnik na Dni Wspólnoty

Kalendarz liturgiczny OŻK 2021

Kalendarz pracy rocznej 2021-22

Godzina odpowiedzialności i misji

opracowanie: Katarzyna Owczarek, ks. Ryszard Piętka

Pogodne wieczory

Link do materiałów