„Wieczernik” również w prenumeracie elektronicznej

Na początku lipca ukazał się pierwszy numer „Wieczernika” wydany nie tylko w wersji papierowej ale również w wersji elektrocznicznej. Był to numer 232 poświęcony tematowi roku.

Osoby zainteresowane eletroniczną wersją „Wieczernika” informujemy, że można już zamawiać nie tylko numer 232, ale stałą prenumeratę elektronicznej wersji pisma.

„Wieczernik” w wersji elektrocznicznej kosztuje 6 zł, prenumerata półroczna (3 numery) wynosi więc 18 zł, prenumerata roczna (6 numerów) 36 zł.

Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie http://www.wieczernik.oaza.pl/prenumerata. W rubryce uwagi należy zaznaczyć, że chodzi prenumeratę wersji elektrocznej. Można również wysłać zamówienie na adres mailowy: prenumerata@wieczernik.oaza.pl.

Wpłat na prenumeratę prosimy dokonywać na konto:

Wydawnictwo Światło-Życie
SANTANDER BANK SA, 25 oddział w Krakowie
20 1500 1979 1219 7001 6625 0000
W tytule przelewu prosimy wpisać „prenumerata Wieczernika”

Jednocześnie przypominamy, iż cały czas ukazuje się papierowa wersja „Wieczernika”. Zachęcamy również do prenumeraty wersji papierowej. Wszelkie informacje znajdują się na stronie http://www.wieczernik.oaza.pl/prenumerata