Zmarł ks. Józef Grygotowicz

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 16 kwietnia 2023 r., w wieku 90 lat, w 64. roku kapłaństwa, zmarł ks. prał. Józef Grygotowicz, emerytowany profesor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.

Ks. Józef Grygotowicz urodził się 1 grudnia 1932 r. Miejskich Nowinach koło Sokółki. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1959 r. z rąk bp. Władysława Suszyńskiego. Po święceniach przez rok pracował duszpastersko w parafii w Dąbrowie Białostockiej, następnie w Dolistowie, parafii św. Rocha w Białymstoku, Dobrzyniewie i Korycinie.

W 1968 r. został skierowany na studia specjalistyczne z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1974 r. W czasie studiów nawiązał bezpośrednią współpracę z ks. Franciszkiem Blachnickim i tworzonym przez niego ruchem oazowym. Przyjaźń i współpraca z ks. Blachnickim wywarła wpływ na całą posługę kapłańską oraz działalność na polu katechezy w duchu posoborowym.

Ks. Grygotowicz jest autorem jednego z najbardziej znanych zdjęć ks. Franciszka Blachnickiego i ks. kardynała Karola Wojtyły wchodzących na dzień wspólnoty na górę Błyszcz.

Czuwanie przy ciele Zmarłego odbędzie się we wtorek 18 kwietnia od godz. 10.00 w kościele pw. św. Stanisława B.M. w Białymstoku (ul. Wiadukt) i zakończy się uroczystą Eucharystią o godz. 18.00. Wyprowadzenie ciała Zmarłego i eksporta do archikatedry białostockiej nastąpi 19 kwietnia o godz. 13.00.

W środę 19 kwietnia o godz. 14.00 w archikatedrze białostockiej sprawowana będzie Msza św. pogrzebowa śp. ks. prał. Józefa Grygotowicza.