Jedność i Diakonia

I Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na Ukrainie, która odbyła się w dniach 7-9 października 2016 roku) zgromadziła około dziewięćdziesięciu członków Ruchu.

Tematem przewodnim Kongregacji było hasło „Jedność i Diakonia”, nawiązujące do VI Kongregacji Odpowiedzialnych w Polsce, której przewodniczył jeszcze ks. Franciszek Blachnicki.

Kongregacja była czasem działania Ducha Świętego i rozważania tematu diakonii i jedności na tle teologii Chrystusa Sługi. Ks. Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie, w konferencji „Jedność i Diakonia” nawiązał do Roku Miłosierdzia wskazując, co znaczy być miłosiernym i w jaki sposób czynić miłosierdzie służąc w Ruchu.

O tym, jak Ruch może słuzyć Kościołowi na Ukrainie mówił bp Radosław Zmitrowicz, a Miron i Oksana Szkrobut (para odpowiedzialna za DK w Kościele grekokatolickim we Lwowie) poruszyła temat wyzwolenie przez prawdę. W trakcie kongregacji miały też miejsce prezentacje ruchu, diakonii, spotkania w grupach, a wieczorem odbyło się błogosławienie do Diakonii.

Na zakończenie dnia uczestników czekała niespodzianka: młodzież z Lwowa przygotowała wieczornicę o ks. Franciszku Blachnickim.

Kongregacja była okazją do dziękowania Panu Bogu za Ruch Światło-Życie, za ks. Franciszka Blachnickiego, za wspólnoty formujące się w różnych krajach, za to, że Ruch daje tyle duchowych darów i mobilizuje do dążenia do świętości.

Odpowiedzialnym za organizację kongregacji był ks. Jarosław Gąsiorek – moderator krajowy Ruchu Światło-Życie Ukrainy. Obecni byli kapłani moderatorzy, przedstawicielki Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, liczne małżeństwa DK i młodzież.

Cały czas obecny był opiekun duchowy ds. Ruchu Światło-Życie, bp Radosław Zmitrowicz. W drugim dniu odwiedził nas i sprawował Eucharystię bp Vitalij Skomorowski – administrator diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Znakiem jedności całego Ruchu była obecność ks. Marka Sędka – moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, zaś Domowy Kościół w Polsce reprezentowała Halina Zaforemska, która wraz z mężem jest odpowiedzialna za kontakty z DK na Ukrainie.

Halina Zaforemska

Więcej o kongregacji można przeczytać na stronach Ruchu Światło-Życie na Ukrainie