Uroczystości pogrzebowe śp. Gizeli Marii Skop

Ośrodek Marianum w Carlsbergu (Niemcy)
7 marca, 15.00 – EUCHARYSTIA

Krościenko nad Dunajcem
11 marca, kaplica przy ul. św. Kingi, 19.00 – różaniec
12 marca, kościół parafialny pw. Dobrego Pasterza
10.30 – różaniec
11.00 – EUCHARYSTIA
następnie złożenie do grobu
na cmentarzu przy ul. św. Kingi

po zakończeniu uroczystości
posiłek w Centrum Ekologii Integralnej, ul. ks. F. Blachnickiego 2

Wybierających się na pogrzeb do Krościenka prosimy o zgłoszenie się za pomocą formularza (pomoże to lepiej oszacować liczbę spodziewanych uczestników uroczystości):https://forms.gle/TL4rraRaCrFKWQmMA