40 lat Parafialnych Rekolekcji Ewangelizacyjnych

fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-ŻycieW roku 2016 przypada 40. rocznica niezwykle ważnej inicjatywy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który w Adwencie 1976 roku osobiście – wraz z międzynarodowym zespołem – przeprowadził po raz pierwszy skierowane do parafii „rekolekcje ewangelizacyjne”. Ścisłą współpracę z ks. Blachnickim podjął wówczas ks. prał. dr Kazimierz Bałczewski – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi.

Rekolekcje te poprzedzone zostały rekolekcjami dla animatorów i dłuższym przygotowaniem całego międzynarodowego zespołu ewangelizacyjnego. Zainaugurowano wówczas w Polsce wzorcowy, nowy typ rekolekcji, który jest od tej pory szeroko rozwijany. Ich koncepcja został oparta o posoborowy model parafii jako wspólnoty wspólnot i deuterokatechumenat w parafii. Szczegółowy program i założenia tej inicjatywy zostały utrwalone w wielokrotnie wydawanym podręczniku, z którego nadal korzystają zespoły ewangelizacyjne. 

Bezpośrednio po rekolekcjach pracę deuterokatechumenalną w małych grupach podjęło ok. 200 osób. Później obywały się zarówno w tej, jak i w innych łódzkich parafiach, różne typy rekolekcji ewangelizacyjnych. Po upływie 40 lat zmieniła się mapa życia społeczno-religijnego i punkt ciężkości pracy Ruchu Światło-Życie w archidiecezji łódzkiej przeniósł się w nowe miejsca, ale ówczesnych animatorów i uczestników formacji po-ewangelizacyjnej można dziś spotkać zaangażowanych w swoich obecnych parafiach, nie tylko w Łodzi. Impuls tego wydarzenia oddziałał także na inne współczesne inicjatywy ewangelizacyjne w Polsce i innych krajach. 

Odpowiadając na propozycję animatorów i uczestników tego programu ewangelizacyjnego i formacyjnego zapraszamy na otwarte spotkanie „Rekolekcje Ewangelizacyjne” w we wtorek, 11 października 2016 roku o godzinie 18.00 w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Spotkanie rozpoczniemy nieszporami pod przewodnictwem biskupa Marka Marczaka. Następnie zostanie przybliżona istota koncepcji rekolekcji ewangelizacyjnych zainicjowanych przez ks. F. Blachnickiego – dzisiejszego kandydata na ołtarze, po czym – z perspektywy czasu – podzielimy się doświadczeniem ewangelizacji i jej owocowaniem. Osoby pragnące podzielić się swym świadectwem prosimy o kontakt z ks. Pawłem Lisowskim – proboszczem parafii pw. Zesłania Ducha Świętego. 

W spotkaniu wezmą też udział proboszczowie – uczestnicy tegorocznego ogólnopolskiego XXV Sympozjum Koinonia (Porszewice, 10-13 października 2016 r.), które zostało zainicjowane przez ks. F. Blachnickiego w ramach programu odnowy parafii.
Więcej o sympozjum – tutaj

Ks. Piotr Kulbacki

PROGRAM:
18:00 – Nieszpory – przew. bp Marek Marczak (Łódź)
18:30 – Rekolekcje ewangelizacyjne w koncepcji ks. Franciszka Blachnickiego
– ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL (Łódź)
19:00 – Świadkowie i owoce – prowadzenie ks. prob. Paweł Lisowski (Łódź)
21:00 – Apel Jasnogórski. Zakończenie