Biskup zbiera głosy

Czerwiec to czas ostatniego comiesięcznego spotkania kręgów Domowego Kościoła. W czasie tego spotkania odbywają się wybory nowej pary animatorów spośród małżeństw tworzących krąg. Jest to 4-7 małżeństw oraz ksiądz moderator (doradca i opiekun duchowy). Ksiądz Biskup Marek Marczak, administrator archidiecezji łódzkiej, od kilku lat związany z Domowym Kościołem jest obecnie moderatorem dwóch kręgów.

W niedzielę 25 czerwca jeden z tych kręgów miał ostatnie spotkanie formacyjne i wybory nowej pary animatorów. Na początku spotkania wszyscy uczestniczyli we wspólnej Mszy św. dziękując Panu Bogu za miniony rok pracy oraz za wszystkie otrzymane dary. Po Mszy św. wszyscy modlili się o dary Ducha Św., o światło i dobre rozeznanie, aby wybór nowej pary animatorów był zgodny z wolą Bożą.

Zgodnie z „Zasadami Domowego Kościoła” wybory dokonywane są w głosowaniu tajnym, przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania. Głosy zbiera moderator lub para rejonowa – w tym przypadku Bp Marek Marczak. W trzeciej turze głosowania została wybrana nowa para animatorów, której kadencja będzie trwała rok do następnych wyborów w czerwcu 2018 roku.

na podstawie informacji na stronach archidiecezji łódzkiej