Błogosławienie nowo przyjętych członków Stowarzyszenia na 48. KO

1. Osoby, które pragną przyjąć błogosławieństwo podczas 48. Kongregacji Odpowiedzialnych, proszone są o wysłanie swojego zgłoszenia na adres: blogoslawienstwo.oaza@gmail.com oraz wypełnienie formularza online  https://forms.gle/UzAPsQJMK1Lr2TgG9  do 12 lutego.
2. Nowi kandydaci do Stowarzyszenia powinni przesłać do Centralnej Diakonii Formacji Diakonii swój formularz otrzymany na ORD pocztą tradycyjną. Przed wysłaniem należy się upewnić, czy wszystkie pola są wypełnione. Adres do wysłania formularza: CDFD, ul. Ks. Franciszka Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem. Uwaga, przesłanie formularza z ORD do Krościenka nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem do błogosławieństwa (czyli punkt 1 nadal obowiązuje!)
3. Podczas Kongregacji (w sobotę w godzinach przedpołudniowych) zostanie uruchomiony punkt zgłoszeń, gdzie będzie można potwierdzić obecność i dokonać wpłaty. Koszt to 30 zł od jednej osoby, 40 zł od małżeństwa. Błogosławieństwo będzie miało miejsce w czasie Nieszporów w sobotę 25 lutego o godz. 19.
W razie wątpliwości lub trudności prosimy o kontakt pod adresem: ryszard.pietka@gmail.com lub tel. 600 599 086.
Ks. Ryszard Piętka, moderator Centralnej Diakonii Formacji Diakonii