Chodzi o spotkanie

Tegoroczna oaza jedności po raz kolejny przypomniała nam o tym, że wszystkie działania mają sens wtedy, gdy ich celem jest budowanie wspólnoty, otwieranie drogi do dialogu i spotkania.

fot. A. Pilc, DKS Łódź

Nawiązując do orędzia papieża Franciszka na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, często mówiliśmy o sieci (Internecie). Można nią łowić, można się w nią zaplątać. Sieć jest bogactwem tylko wtedy, gdy pomaga nam spotykać się przy stole i patrzeć sobie w oczy, zapraszać do modlitwy i szukać dobra. Działania prowadzone przez Internet nigdy nie mogą zastąpić osobistego spotkania i dlatego każda okazja do poznawania się jest dla nas tak wielkim świętem.

 fot. A. Pilc, DKS Łódź

DKS często jest odbierany bardzo zadaniowo – i przez samych członków diakonii, i przez innych oazowiczów. Papież przypomniał nam o haśle towarzyszącym diakonii od lat – od komunikowania do komunii. W trakcie rozmów potwierdziliśmy znany fakt, że poprzestawanie na samym wykonywaniu czynności prowadzi do szybkiego (a czasem ekspresowego) wypalenia.

fot. M. Szepietowski, DKS Wrocław

fot. M. Szepietowski, DKS Wrocław

Czysta zadaniowość i zarządzanie prowadzi do śmierci ruchu jako takiego. To żywa wspólnota daje siłę i inspiruje, pozwala przetrwać kryzysy i prowadzi do trwałego i satysfakcjonującego zaangażowania.

fot. M. Szepietowski, DKS Wrocław

Mamy nadzieję, że zaplanowane w tych dniach projekty związane z odświeżeniem oaza.pl, koniecznością zbudowania stron mających wpływ na medialny wizerunek Ruchu i materiałami z edukacji medialnej dadzą nam dużo radości ze wspólnej pracy.

 fot. A. Pilc, DKS Łódź

 fot. A. Pilc, DKS Łódź

widok na więzienie – miejsce nawrócenia Ojca Franciszka

fot. M. Szepietowski, DKS Wrocław

Tu stały kiedyś baraki Krucjaty Wstrzemięźliwości zlikwidowanej w 1960r.

I na koniec jeszcze o miejscu. Katowice, Ośrodek im. ks. F. Blachnickiego, obok kościoła pod wezwaniem Niepokalanej Jutrzenki Wolności – wotum za wyzwolenie narodu polskiego. Chodziliśmy śladami Ojca Franciszka w świetle KWC. To było bardzo dobre doświadczenie.

Wiola Szepietowska

Katowice 2019, 5-7.04.2019r.