Cztery prawa życia duchowego

tulipanyJesteśmy przekonani, że najważniejszą sprawą dla każdego człowieka jest nawiązanie osobistej relacji z Bogiem. Czy jesteś zadowolony ze swojej więzi z Nim? A czy Bóg jest zadowolony z relacji z Tobą?

Zachęcamy Cię do zapoznania się z „Czterema prawami duchowego życia” (zwięzłym ujęciem Ewangelii – Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie). Możesz tez przeczytać jak te prawdy zmieniły życie różnych ludzi.