Dlaczego mówimy o parafii

30 kwietnia 2013r. w Warszawie rozpoczęła się VI Kongregacja Stowarzyszenia „Diakonii Ruchu Światło-Życie”, której tematem jest „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot celem planu Ad Christum Redemptorem 2”.

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Adam Wodarczyk, przypomniał, że Kongregacja Diakonii przejęła pierwotną funkcję Kongregacji Odpowiedzialnych, której zadaniem było kiedyś wskazywanie kierunków rozwoju Ruchu Światło-Życie. Efektem tych rozważań były różne dokumenty programowe, budujące w członkach Ruchu świadomość odnośnie do celów i zadań Ruchu. Podobnie dzieje się dzisiaj w trakcie prac Kongregacji Diakonii.

Celem „dokumentu o parafii”, jak się nazywa roboczo dokument mający być owocem tegorocznego spotkania jest przypomnienie, że odnowa parafii jest jednym z charyzmatów naszego Ruchu. Parafia jest również punktem dojścia misji Ruchu Światło-Życie. O istotnej roli parafii przypomniano na Synodzie Biskupów w 2012r., stwierdzając, że w centrum nowej ewangelizacji musi się znaleźć parafia wspólnota wspólnot (Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej, Instrumentum laboris 107).

Diakonia Ruchu Światło-Życie ma zaczynać się od budowania świadomości – rozpowszechniania znajomości modelu parafii wspólnotowej opartego na eklezjologii Soboru Watykańskiego II. Podkreślono również, że diakonie parafialne nie mają być tylko parafiami Ruchu Światło-Życie, ale w miarę możliwości posługę w nich powinni spełniać obok siebie ludzie z różnych ruchów. Jedną z możliwości działania członków Ruchu jest podzielenie się z innymi taką wizją parafii, która została nam pokazana w programie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii.

Dzisiejsza sesja przedpołudniowa wyłoniła kandydatów na Moderatora Generalnego oraz pięciu delegatów Kongregacji Diakonii do Centralnej Diakonii Jedności.

Kandydaci na Moderatora Generalnego:

  • ks. Adam Wodarczyk
  • ks. Maciej Krulak
  • ks. Andrzej Pawlak

Zgodnie z punktem 9 Regulaminu wyboru kandydatów na Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie kandydaci ci zostaną zaprezentowani Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem Biskupa Delegata celem mianowania Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie na sześcioletnią kadencję. Najbliższa konferencja KEP odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2013r. Do tego czasu obowiązki moderatora pełni kończący obecną kadencję ks. Adam Wodarczyk.

Delegaci KD do CDJ:

  • Robert Derewenda
  • ks. Ryszard Nowak
  • ks. Aleksander Suchocki
  • ks. Jarosław Gąsiorek
  • Paweł Maciejewski