Jedność w Duchu Świętym

W dniach od 18 do 25 stycznia przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 22 stycznia Oazowa wspólnota Dzieci Bożych i Młodzieży z parafii Chrystusa Króla w Nowogrodzie Wołyńskim na Ukrainie przyłączyła się do tej modlitwy.

Otrzymawszy błogosławieństwo księdza proboszcza Witalija Łukowskiego wyruszyliśmy najpierw na ewangelizację, a zakończyliśmy wspólną modlitwą w prawosławnej cerkwi św. Michała Archanioła.

Dzieci i młodzież niosły tabliczki z fragmentami modlitwy „Ojcze nasz”. Ta modlitwa jednoczy wszystkich chrześcijan, ponieważ nauczył nas jej sam nasz Pan, Jezus Chrystus. Ludzie przechodzący obok nas czytali napisy, niektórzy się żegnali, inni mówili głośno „przecież to modlitwa Ojcze nasz, ja ją znam”. Dziś mieszkańcy naszego miasta reagowali pozytywnie, tak jakby łączyli się z nami w Duchu Świętym we wspólnej modlitwie.

Potem całą wspólnotą weszliśmy do prawosławnej cerkwi, gdzie na nas czekał o. Gienadij, który opowiedział nam o prawosławiu, a my mieliśmy możliwość zadawać pytania. Na zakończenie razem z prawosławnym kapłanem pomodliliśmy się o jedność chrześcijan i o pokój, szczególnie na Ukrainie. Ojcu podarowaliśmy puzzle jako symbol jedności w różnorodności.

s. Marietta Miksa