Życie na głębi

Duchowość tego Ruchu koncentruje się na spotkaniu z Bogiem w Piśmie Świętym i w Eucharystii. Papież Benedykt XVI

Od 26 – 30 października 2015 roku w Centrum Ruchu Światło-Życie na Ukrainie w Gwardzijsku odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii. Na to spotkanie przyjechał z Krościenka Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, ks. Marek Sędek i Pani Anna należąca do Instytutu Matki Kościoła.

Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu i oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości.

Pedagogiczna metoda „Światło-Życie” zakładająca jedność między wyznawanymi prawdami wiary a życiem, czyli jedność między światłem danym od Boga a życiem.

Wszystkich uczestników było dwudziestu, przyjechali z różnych diecezji Ukrainy. Nawet na jeden dzień zawitał do nas biskup diecezji kamieniecko-podolskiej Leon Dubrawski.

Pani Anna w konferencjach wyjaśniała nam program Ruchu, ks. Marek na Godzinie Odpowiedzialności wracał do korzeni, to znaczy do naszego Założyciela ks. Franciszka, aby w ten sposób ukazać dlaczego coś powinno być robione w taki, a nie inny sposób.

Tak jak podkreślił moderator generalny, a wcześniej stwierdził to ks. Blachnicki: „Życie rodzi się z życia”.

Bogu niech będą dzięki za Jego dary, za ludzi, których do nas posyła! Dla mnie te dni były takim wypłynięciem na głębię naszego Ruchu.

s. Marietta Miksa