Już niedługo „Wieczernik” poświęcony tematowi roku

znak 2017-2018-malyJuż w maju ukaże się wakacyjny numer „Wieczernika” poświęcony jak zawsze tematowi roku. W tym roku tematem numeru będzie oczywiście „Sługa Niepokalanej”. Będzie to 216. numer „Wieczernika”.

Ukazało się już sporo rozmaitych publikacji związanych z ks. Franciszkiem Blachnickim w związku z 30. rocznicą jego śmierci. Dlatego zamiarem redakcji „Wieczernika” było spojrzenie od innej strony, ukazanie aspektów mniej poruszanych. Chcieliśmy przy tym spojrzeć nie tyle na osobę naszego Założyciela, co bardziej na ślady, jakie zostawił w naszych sercach.

W numerze ukażą się więc teksty poruszające następujące tematy:

  • Namiot Spotkania
  • Słowo Boże – słowo mówiącego Boga
  • patriotyzm – czym jest, jak go rozumiał ks. Blachnicki
  • jak kochać Maryję
  • różaniec z dopowiedzeniami
  • liturgia jako służba w Kościele

Wszystkie te teksty oczywiście są oparte ma myśli ks. Blachnickiego, jednak w pierwszym rzędzie stanowią po prostu refleksję na temat tych istotnych elementów naszego przeżywania wiary.

Oprócz tego w numerze znajdzie się znakomite słowo programowe moderatora generalnego ks. Marka Sędka na temat rozumienia i przeżywania tematu roku, a także dwa teksty bardziej bezpośrednio związane z osobą ks. Blachnickiego:

  • omówienie wszystkich określeń, jakie się używa wobec ks. Blachnickiego i pokazanie ich znaczenia
  • przedstawienie historii procesu beatyfikacyjnego ks. Blachnickiego z wyjaśnieniem znaczenia poszczególnych elementów procesów beatyfikacyjnych.

Wśród autorów m.in. ks. Henryk Bolczyk, Katarzyna Maciejewska, ks. Marek Sędek, ks. Adrian Put.

Redakcja zaprasza do zamawiania 216. numeru „Wieczernika”. Numer można zamawiać pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl oraz przez formularz na stronie http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate lub telefonicznie 61 862 53 73 (po południu).

Zamówienia będą realizowane do wyczerpania nakładu.

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl