Materiały na Dni Wspólnoty 2017/2018

PASCHALNY CYKL DNI WSPÓLNOTY

Temat:  Zasady pełnienia diakonii

pobierz materiały

WIELKOPOSTNY CYKL DNI WSPÓLNOTY

Temat:  Oddanie się Niepokalanej

pobierz materiały 1

pobierz materiały 2

ADWENTOWY slixy.ch CYKL DNI WSPÓLNOTY

Temat:  Niepokalana – wzór nowego człowieka

pobierz materiały

POREKOLEKCYJNY CYKL DNI WSPÓLNOTY

Temat: Słudzy wybrani i posłani na wzór Chrystusa Sługi

pobierz materiały