Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie nr 4 – 2014/2015

pobierz Komunikat w formacie pdf

1. XL KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

       „W mocy Ducha Świętego”

XL Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie podjęła temat „W mocy Ducha Świętego”, który będziemy rozważać w roku formacyjnym 2015/2016.

Inspiracją dla tematu podjętego podczas tegorocznej Kongregacji były wydarzenia, które miały miejsce 40 lat temu, kiedy to nasz Ruch doświadczył wielkiego wylania charyzmatycznych darów Ducha Świętego. Podczas tegorocznej, jubileuszowej, Kongregacji rozważaliśmy rolę i znaczenie Ducha Świętego w Kościele, w Biblii, w liturgii, w modlitwie, w ewangelizacji oraz w codziennym doświadczeniu życia chrześcijańskiego. Uświadomiliśmy sobie na nowo, jak bardzo potrzebne jest w Ruchu Światło-Życie doświadczenie charyzmatyczne. Spojrzeliśmy na aktualne wyzwania i znaki czasu: Synod Biskupów o rodzinie, Rok Życia Konsekrowanego, Światowe Dni Młodzieży oraz Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Modliliśmy się o nowe wylanie darów Ducha Świętego na nasz Ruch. Uczestnicy XL Kongregacji Odpowiedzialnych doświadczyli mocy modlitwy do Ducha Świętego i Jego ożywczego tchnienia, które jest nam tak bardzo potrzebne w kontekście wezwania nas do nowej ewangelizacji. Chcemy na to wezwanie odpowiedzieć poprzez realizację Planu Ad Christum Redemptorem 2. Podczas XL Kongregacji Odpowiedzialnych zostały pobłogosławione nowe osoby przyjęte do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” oraz do centralnych diakonii Ruchu. Miała również miejsce bardzo ważna prezentacja wszystkich diakonii specjalistycznych, które podejmują wiele działań mających na celu budowanie żywego Kościoła poprzez prowadzenie ludzi do dojrzałej wiary w Chrystusa i do zaangażowanej służby – diakonii we wspólnocie Kościoła. W Kongregacji brali udział przedstawiciele prawie wszystkich polskich diecezji oraz członkowie Ruchu z zagranicy, którzy w przededniu Kongregacji uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Ruchu „Parresia”. Spotkanie to dało okazję do dzielenia się problemami, którymi żyją wspólnoty Ruchu na Białorusi, w Chinach, w Czechach, na Filipinach, w Kenii, na Słowacji, w Turkmenistanie i na Ukrainie. „Parresia” kolejny raz ukazała, że charyzmat naszego Ruchu może przyczyniać się do budowania żywego Kościoła w każdej części świata.

XL Kongregacja dała wszystkim jej uczestnikom bogaty materiał do przemyśleń na temat roli Ducha Świętego w życiu wspólnot oazowych. Teraz w mocy Ducha Świętego trzeba podjąć zadania, które stawia przed nami Bóg w dziele ewangelizacji i odnowy Kościoła w Polsce i na całym świecie.

W Kongregacji uczestniczyło 1060 osób. Z poszczególnych diecezji i krajów przybyła następująca ilość delegatów:

kongregacja

2. ROZWIĄZANIE KONKURSU NA PIOSENKĘ ROKU OŻK 2015

3. ZMIANA EKONOMA STOWARZYSZENIA „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”

Posługę ekonoma zakończył Grzegorz Nowicki, któremu dziękuję za cały trud i zaangażowanie włożone w pełnienie tej funkcji. Nowym ekonomem Stowarzyszenia DIAKONIA został Andrzej Raj z Katowic, któremu życzę wielu łask Bożych w nowej posłudze.

4. DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH (20-21.03.2015)

Wiosenne Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych odbędą się w terminie 20-21 marca 2015 r. w sześciu filiach w Polsce. dalej

5. REKOLEKCJE DLA MODERATORÓW

Wiosenne rekolekcje kapłańskie 

Jesienne rekolekcje kapłańskie

Rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych i zakonnych Ruchu Światło-Życie

6. SYMPOZJUM O DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ KS. F. BLACHNICKIEGO 

7. CENTRALNA OAZA MATKA (22-25 maja 2015)

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego

Zachęcam do podjęcia we wspólnotach naszego Ruchu osobistej i wspólnotowej modlitwy
o dary Ducha Świętego w okresie pomiędzy Wniebowzięciem a Zesłaniem Ducha Świętego, nazywanym tradycyjnie czasem Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. Warto zachęcić członków naszych grup formacyjnych i kręgów, aby w tych czasie:

a) modlili się codziennie „Sekwencją do Ducha Świętego” oraz słowami bł. Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”,
b) organizowali spotkania modlitewne w dniach Nowenny,
c) zorganizowali wespół z innymi wspólnotami w parafiach czuwania modlitewne w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Błogosławienie członków Diakonii w czasie COM

Osoby, które są już członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, a chciałyby przyjąć błogosławieństwo w czasie COM, mogą wysłać zgłoszenie drogą e-mailową: cdfd@oaza.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska, diecezji oraz innych danych, jeśli uległy zmianie), w temacie wpisując „do błogosławienia”.

Osoby, które nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia, a pragnęłyby być przyjęte w najbliższym czasie i błogosławione do DIAKONII, powinny nadesłać swoje formularze (z podpisami prowadzących ORD oraz moderatora diecezjalnego) na adres Sekretariatu CDFD (ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice), dołączając na oddzielnej kartce informację, że chcą być pobłogosławione podczas Centralnej Oazy Matki.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 10.05.2015 r.

Błogosławienie animatorów w czasie COM

Miesiąc przed COMzostaną uruchomione elektroniczne zgłoszenia do błogosławienia animatorów. Informacje na ten temat pojawią się na stronie oaza.pl oraz zostaną wysłane mailem do moderatorów diecezjalnych.

Zachęcam, jak każdego roku, wszystkich moderatorów, animatorów i odpowiedzialnych naszego Ruchu do licznego udziału w Centralnej Oazie Matce.

Podczas tegorocznego COM-u w sobotę 23.05.2015 odbędzie się VII Kongregacja DIAKONII. Jej zadaniem będzie wyłonienie kandydatów na moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie, którzy zostaną przedstawieni Konferencji Episkopatu Polski. W związku z tym w programie COM-u będą miały miejsce pewne przesunięcia, o których poinformujemy w zaproszeniu na COM.

8. VII KONGREGACJA DIAKONII

W dniu 23 maja 2015 roku w Krościenku nad Dunajcem odbędzie się VII Kongregacja Diakonii, której celem będzie dokonanie wyboru trzech kandydatów na Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie, którzy następnie zostaną przedstawieni Konferencji Episkopatu Polski w celu wyłonienia Moderatora Generalnego na następną sześcioletnią kadencję.

Z dniem 23 lutego 2015 roku upłynął czas zgłaszania delegatów na Kongregację. W najbliższych dniach delegaci otrzymają informacje dotyczące sposobu i terminu zgłaszania kandydatur do wyborów moderatora generalnego.

Zachęcam, aby w duchu odpowiedzialności za Ruch Światło-Życie podjąć codzienną modlitwę wstawienniczą o dobre owoce i przebieg VII Kongregacji Diakonii wezwaniem „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”, słowami Aktu konstytutywnego oraz modlitwą za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Niech to będzie nasza wspólna, gorliwa modlitwa w intencji wyboru kandydatów na moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie.

9. ŚWIATOWE DNI MŁODYCH W KRAKOWIE

Informacja Centralnej Diakonii Liturgicznej

Drodzy w Chrystusie Panu Kapłani, Diakoni, Ceremoniarze, Animatorzy,

Przesyłam Wam projekt instrukcji oraz materiałów – jakie będą skierowane przez biskupów polskich do wszystkich odpowiedzialnych za przygotowanie liturgii w czasie Światowych Dni Młodych w Krakowie. Te wszystkie opracowania są tylko narzędziami, które mają pomóc lepiej przygotowywać liturgię i lepiej nią żyć. One nie zastąpią jednak gorliwości, świadectwa, czasu wszystkich odpowiedzialnych za przygotowanie liturgii.

Bardzo proszę o zapoznanie się z tekstem „Instrukcji” i przesyłanie wszelkich uwag, propozycji do końca Okresu Wielkiego Postu na adres: kosmowskiwojciech@gmail.com lub cdl@oaza.pl.

Teksty te są także stale konsultowane z odpowiedzialnymi za ŚDM w Polsce i będą przesłane do Podkomisji ds. Służby Liturgicznej Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Po ich opracowaniu dokumenty te zostaną przekazane do Konferencji Episkopatu Polski celem zatwierdzenia.

Proszę konsultować to z możliwie szerokim gronem potencjalnych adresatów dokumentu, wyobrazić sobie to, czego będą oni potrzebowali, aby w setkach miejsc w naszej Ojczyźnie była sprawowana dla młodych i przygotowywana przez młodych piękna liturgia, by nie było to wydarzenie jednorazowe, ale inspirujące i kształtujące duchowość liturgiczną na kolejne lata.

Celebracje liturgiczne w czasie ŚDM będą przygotowywane dla grup wiernych liczących od kilkuset osób, poprzez grupy kilkutysięczne w świątyniach aż do zgromadzeń Eucharystycznych poza miejscem świętym dla grup kilkunasto- i kilkudziesięciotysięcznych w salach kongresowych i na wolnym powietrzu. Gdy będzie już znana szacunkowa liczba osób, które w danym miejscu będą uczestniczyć w katechezach
i celebracjach, trzeba będzie zaplanować ilu potrzeba będzie posługujących, w tym w szczególności, ile należy przygotować osób do danej funkcji. Jeśli zespoły się zgłoszą, trzeba będzie opracować plan spotkań formacyjnych i prób w oparciu o przygotowane wcześniej materiały opisane w załącznikach. (Tekst Instrukcji – załącznik nr 1 do Komunikatu).

10. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY

Oaza Modlitwy 

Rekolekcje KODA DM

ORAM XIII – „Nic bez nas i nic bez łaski” – formacja diakonii

ORAM X – Posługa modlitwy w Nowej Ewangelizacji parafii

Dzieło Duchowej Adopcji Kleryków

Do Diakonii Modlitwy Diecezji Tarnowskiej można zgłosić konkretnego kleryka ze swojej diecezji, samemu podjąć modlitwę za swojego znajomego z parafii lub otrzymać od nich „podopiecznego”. Klerycy, którzy chcą być objęci modlitwą duchowej adopcji również mogą zgłosić się do Diakonii Modlitwy Diecezji Tarnowskiej. Zgłoszenie o treści: „Chcę modlić się za kleryka” lub „Proszę o modlitwę duchowej adopcji” przyjmujemy mailem. Z uwagi na ochronę danych osobowych i dyskrecję imię i nazwisko alumna przesyłamy mailem zwrotnym lub pocztą zwykłą. Adres kontaktowy: ddmodl.tarnow@gmail.com. Zachęcamy do włączenia się w tę modlitwę.

Dorota Domańska, odpowiedzialna za Centralną Diakonię Modlitwy

11. CENTRALNA DIAKONIA EWANGELIZACJI

III Kongres Nowej Ewangelizacji (28-31 maja 2015)

Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji (13-15 listopada 2015)

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatora

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w OSE, czyli w Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatora. Jest to specyficzna propozycja dla tych, którzy będą mogli poświęcić cztery tygodnie (rozłożone na dwa lata)
i przeżyć niesamowity czas rekolekcji – warsztatu – szkoły, prowadzony przez najlepszych nauczycieli ewangelizacji naszych czasów, między innymi przez Jose Prado Floresa, bpa Grzegorza Rysia i wielu gości
z zagranicy.

Jeśli czujesz, że ewangelizacja jest twoim powołaniem, to zainwestuj w ten czas. Szukaj wsparcia finansowego w swojej diakonii, u kapłanów, u organizujących rekolekcje, może ofiary z nich częściowo można by przeznaczyć na pomoc tym, którzy chcą się rozwijać.

Zajęcia odbywają się w Krakowie, w każdym semestrze od niedzieli wieczorem do południa w piątek.

Szczegółowe informacje na stronie: nowaewangelizacja.org

Marek Filar, odpowiedzialny za Centralną Diakonię Ewangelizacji

12. CENTRALNA DIAKONIA MISYJNA

W ramach działań Diakonii Misyjnej prowadzimy projekty ewangelizacyjne zagranicą. Jesteśmy wdzięczni za charyzmat Światło-Życie i chcemy się nim dzielić z innymi narodami. Obecnie spotykamy się w kilku miastach: Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Lublin i Przemyśl. Przyłącz się i zaangażuj w misje!

Filipiny

W 2014 roku Diakonia Misyjna zorganizowała przyjazd 5 osób z Filipin (wyspa Negros, diecezja Bacolod) – w tym kapłana, ks. Grega Patiño – na rekolekcje oazowe I stopnia do Centrum Ruchu w Krościenku. Grupa ta była goszczona przez członków Ruchu, w tym Domowego Kościoła i poza udziałem w rekolekcjach brała także udział w osobnych spotkaniach i prezentacjach przybliżających duchowość i drogę formacji w Ruchu. Osoby te stanowią pierwszą małą grupę Ruchu na Filipinach formującą się zgodnie z Drogowskazami Nowego Człowieka. Obecnie pracujemy nad organizacją przyjazdu tej grupy na oazę II stopnia a także równolegle 3 księży z tej samej wyspy na oazę I stopnia. W 2016 roku planujemy przeprowadzenie rekolekcji na Filipinach już z udziałem rodzimych animatorów.

Kenia

Zaczęło się kilka lat temu, wizyta ks. Francisa z Kenii w Polsce, potem początek programu Adopcja na Odległość dzieci z Kenii, następnie kilku wolontariuszy wyjeżdża do Kenii na krótki wolontariat, potem zaproszenie kilku Kenijczyków na międzynarodową oazę w Polsce.

W 2014 roku na piętnastodniowej ONŻ I stopnia (diecezja Meru) było 27 Kenijczyków, wiek 17-45 lat, oraz 4 animatorów z Polski.

Teraz w Kenii prowadzona jest formacja przed I i II stopniem ONŻ.

W 2015 roku w diecezji Meru będzie organizowana piętnastodniowa ONŻ I i II stopnia (wraz z kręgami rodzin Domowego Kościoła). Planowany jest udział kilkudziesięciu Kenijczyków (z dziećmi powyżej setki), młodzież, dorośli i dzieci, kilkunastu animatorów z Polski (w tym rodziny Domowego Kościoła).

Szukamy jednego kapłana do poprowadzenia rekolekcji i wolontariuszy, którzy przez kilka miesięcy będą prowadzić lokalne wspólnoty oazowe.Prosimy o modlitwę za to dzieło, które Jezus tam rozpoczął oraz o Waszą choćby jedną dziesięcinę złożoną na ten cel. Asante sana!!!

Chiny

W 2014 roku trzykrotnie zorganizowane zostały oazy I stopnia: parafialne, dla młodzieży i studentów oraz dla sióstr zakonnych i księży, a także jedna oaza II stopnia. W Chinach działają już samodzielne ekipy animatorskie, które prowadzą rekolekcje z księżmi z Polski, a ostatnio z chińskim moderatorem. Kilkanaście osób wzięło udział w oazach w Centrum Ruchu w Krościenku.

W 2015 roku chcemy, aby jeszcze więcej chińskich kapłanów zaangażowało się w prace Ruchu. Planujemy też zaproszenie animatorów/liderów, którzy w Polsce przeżyją swój III stopień lub KODA, aby z jeszcze większym zapałem posługiwać w Kościele na Dalekim Wschodzie.

Kazachstan

Działalność Diakonii Misyjnej w Archidiecezji katowickiej rozpoczęła się od współpracy z misjonarzem naszej archidiecezji ks. Rafałem Larem posługującym w Kazachstanie. Pan Bóg skierował rodziny Domowego Kościoła do parafii Szczucińsk w diecezji Astana, tam od 4 lat odbywają się rekolekcje dla rodzin prowadzone metodą oazową. Bardzo przychylny tym rekolekcjom jest arcybiskup miejsca, ks. Tomasz Peta. Jego akceptacja jest dla nas oznaką działania zgodnie z potrzebami miejscowego wsparcie Kościoła i dla Jego dobra. Po rekolekcjach w ciągu roku w parafiach działają kręgi rodzin, spotykające się co miesiąc. Widzimy, jak bardzo Bóg ukochał tę ziemię i tych ludzi i jak chce w nich i przez nich działać. W tym roku planowane są kolejne rekolekcje dla małżeństw, a także po raz pierwszy dla młodzieży.

„Drobniaki na metry” – misyjna jałmużna wielkopostna

Pomóż prowadzić misje i dokonaj wpłaty

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. Ks. Blachnickiego 2; 34-450 Krościenko n. Dunajcem
Nr konta: 08 1560 1111 2022 0180 3000 0018
z dopiskiem: Darowizna na cele religijne – Chiny/Filipiny/Kenia/Kazachstan

Przekaż 1% na misje

Fundacja „Światło-Życie”, KRS 0000071891; Cel szczegółowy 1%: Misja

Marcin Skłodowski, odpowiedzialny za Centralną Diakonię Misyjną

13. CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia (7-16 sierpnia 2015)

Kurs weekendowy metod rozpoznawania płodności

Rekolekcje „TRUDNE ROZSTANIE. Dla rodziców po stracie dziecka”

Youcat Life – rekolekcje dla młodzieży w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

Prelekcje w czasie letnich rekolekcji oazowych

Podobnie jak w ubiegłych latach podczas rekolekcji letnich w trzech turnusach będzie można skorzystać z posługi prelegentów Diakonii Życia. Diakonia Życia prowadzi prelekcje dotyczące płciowości, miłości, etyki pożycia małżeńskiego, odpowiedzialnego rodzicielstwa – odpowiednio przygotowane dla oaz rodzin, młodzieżowych i studenckich. Oazy odbywające się w okolicach Krościenka oraz na Podhalu, Spiszu, w Gorcach, w dolinie Popradu mogą skorzystać z prelegentów pełniących posługę w Centrum Ruchu na Kopiej Górce (termin prelekcji ustala się przez Sekretariat na Kopiej Górce podczas trwania danego turnusu).

Gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości zaproszenia przygotowanych prelegentów również z diecezjalnych Diakonii Życia. Prosimy organizatorów i moderatorów o uwzględnienie w programie rekolekcji konferencji dotyczących zagadnień teologii ciała.

Tematyka podejmowana przez Diakonię Życia jest zawsze aktualna, zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy do czynienia ze szczególnym nasileniem kwestionowania samych podstaw chrześcijańskiej wizji płciowości i powołania do miłości. Niech pobyt na rekolekcjach oazowych da wszystkim uczestnikom możliwość poznania mocnych fundamentów, na których budując własne życie nie zagubią się w świecie głoszącym inne wartości.

Zawsze aktualne informacje Diakonii Życia na:

 Dorota i Łukasz Kozyrowie, odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia

14. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA

Charyzmat liturgii naszego Ruchu przynagla nas, abyśmy coraz bardziej żyli liturgią, posługiwali w niej i innych do niej prowadzili. Czynimy to używając nowych metod, z nową gorliwością. Pomocą w tym dziele są liczne strony internetowe diakonii diecezjalnych i strony centralnej: www.oaza.pl/cdl. Zawierają one materiały liturgiczne (w tym prezentację diakonii z tej Kongregacji) oraz świadectwa.

Kierunki działania w skrócie zawarte są w załączniku do tego listu: „Kodeksie dobrych praktyk liturgicznych”. Zachęcam do jego wykorzystywania.

Toczą się prace nad nową redakcją podręcznika „Triduum Paschalne”. Będą one uwzględniały niezbędne zmiany w przebiegu obrzędów, które wynikają z dopowiedzeń zawartych w polskim wydaniu „Ceremoniału liturgicznej posługi biskupów”. Nie uda się jednak zakończyć tych prac tak szybko, jak wstępnie planowano, by w okresie tegorocznego Wielkiego Postu nowy podręcznik się ukazał. Realnym terminem jest jesień b.r. i doroczne Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej w Licheniu. Jest zatem jeszcze trochę czasu, by przesyłać materiały wypracowane w różnych diecezjach i wspólnotach, które wzbogacą dodatek na płycie, który będzie gruntownie przepracowany.

Ważne jest, by wypracowane w Ruchu Światło-Życie metody inicjacji liturgicznej i mistagogii stosować możliwie szeroko, także w kontekście przygotowywania celebracji liturgicznych w czasie Światowych Dni Młodych. Dotyczy tego osobne opracowanie zawarte w tym komunikacie.

Już teraz zapraszam na Oazę Jedności Diakonii Liturgicznej, która odbędzie się w grudniu 2015 r. w Warszawie – będzie połączona z obchodami 30. rocznicy śmierci ks. Wojciecha Danielskiego. Szczegółowe informacje będą podane późnej.

Wojciech Kosmowski, odpowiedzialny za Centralną Diakonię Liturgiczną

 Kodeks dobrych praktyk liturgicznych. Przygotowanie liturgii, v. 1.2

Cele

Świadomy, czynny, owocny, pełny udział wiernych w liturgii – przemieniający życie, prowadzący do zbawienia.

Wprowadzenie

Każda liturgia niesie z sobą nieskończone łaski, które wysłużył nam Zbawiciel na Krzyżu. Czerpanie ich, współpraca z łaską Bożą może być utrudniona albo łatwiejsza dzięki kapłanom i innym osobom, które współtworzą liturgiczny świat świętych znaków. Niewyraźne przeczytanie lekcji, nieznane nikomu śpiewy, niedbałe pełnienie posług i funkcji liturgicznych często gorszy wiernych i denerwuje. Z drugiej strony piękne, porywające czytanie, dostosowana do potrzeb duchowych wiernych homilia i komentarze, śpiewane
z duchem i mocą pieśni liturgiczne, piękne spełnianie czynności przybliżają nam wyraźniej tajemnice wiary, które celebrujemy.

Drogi do celu

–   solidna formacja podstawowa i diakonijna,
–   przykład animatorów w grupach, rodziców dla dzieci – prowadzenie innych poprzez mistagogię: wprowadzanie, wtajemniczanie w misterium liturgii,
–   poprawność techniczna podporządkowana jest duchowości liturgicznej

Przykłady rozwiązań praktycznych

–   pomoc braciom i siostrom w rozeznawaniu ich talentów, powołania w Kościele, w tym do pełnienia określonych funkcji w liturgii,
–   zapraszanie możliwie wielu osób do pełnienia funkcji liturgicznych, pełnienie kilku z nich przez jedną osobę na danej liturgii powinno stać się rzadkością
–   próba przed liturgią powinna być normą, a nie wyjątkiem
–   dokładny, imienny podział funkcji liturgicznych
–   współpraca wszystkich zaangażowanych w przygotowania (szczegółowe przykłady zawierają „Krótkie pomoce liturgiczne”, na stronie: www.oaza.pl/cdl w zakładce „Materiały dla posługujących”)
–   odpowiednio wczesne przygotowanie wszystkich elementów celebracji – przedmiotów, miejsca, tekstów (zob. też przykłady niżej)
–   komentarze i modlitwa wiernych powinny być przesłane do głównego celebransa i ceremoniarza do sprawdzenia minimum 3 dni przed celebracją
–   każdy dba o to, by wszystko, czego potrzebuje na liturgii było przygotowane (a po liturgii, by trafiło na miejsce, np. lektor troszczy się o lekcjonarz)
–   wszyscy dbamy o piękno, prawdziwość i zgodność z duchem Kościoła wszystkich znaków liturgicznych.

Podstawowe dokumenty

–      Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
–      Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego
–      Ceremoniał Liturgicznej Posługi Biskupów

Liczne przykłady i pomoce w realizacji powyższych celów są na stronach

–   Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, można tu znaleźć dokumenty liturgiczne Kościoła powszechnego i polskiego: www.kkbids.episkopat.pl,
–   Centralnej Diakonii Liturgicznej: www.oaza.pl/cdl,
–   „Katechizmu służby liturgicznej”, tj. najbardziej syntetycznego opracowania na temat przygotowania liturgii i jej celebrowania – www.oaza.pl/cdl/ksl.

Wojciech Kosmowski

 15. CENTRALNA DIAKONIA MUZYCZNA

Oaza Jedności Diakonii Muzycznej

15. CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO

Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie podejmuje służbę poprzez szeroko pojęty „przekaz słowa” i pomaga w przechodzeniu od zwykłej komunikacji do komunii osób i wspólnot z wykorzystaniem dostępnych mediów.

Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach diakonii można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks.

Oaza Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Społecznego I i II stopnia

Utrzymanie oaza.pl

Na serwerze oazowym znajdują się serwisy ogólnopolskie Ruchu Światło-Życie oraz serwisy diecezjalne w ramach domeny oaza.pl.

Koszt utrzymania serwera i domeny jest pokrywany z:

 • wpłat „abonamentowych” z diecezji i ośrodków, które korzystają z serwera oazowego (przyjmuje się, że wpłaty w wysokości 200 zł rocznie dokonane przez wszystkich użytkowników powinny zabezpieczyć finanse związane z utrzymaniem serwera);
 • wpłat członków DKS i osób prywatnych (z których pokrywany jest deficyt wynikający z braku wpłat „abonamentowych”).

Na podstawie tytułów wpłat możemy stwierdzić, że większość pozyskiwanych przez nas środków pochodzi od osób prywatnych.

Koszty utrzymania serwerów oraz opłaty za domeny są niezmienne i wynoszą ok. 5000 zł rocznie.

Od grudnia 2014 r. wszelkie wpłaty związane z utrzymaniem oaza.pl prosimy wpłacać na konto diakonii:
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie”
ul. Ks. Blachnickiego 2
34-450 Krościenko nad Dunajcem
77 1560 0013 2022 0180 3000 0019
tytuł przelewu: DKS – serwer (diecezja lub ośrodek)

Aktualne raporty finansowe i zasady funkcjonowania oaza.pl są umieszczane na stronie CDKS (www.oaza.pl/cdks) w zakładkach Finanse i Serwer.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez wpłaty indywidualne czy „abonamentowe” (w imieniu diecezji czy diakonii) wspierali i wspierają dzieła komunikowania społecznego prowadzone przez nasz Ruch.

Wiola i Michał Szepietowscy, odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego

17. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH

Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, Gniezno, 6-8.03.2015 r.

Do udziału w spotkaniu zgłosiło się 70 osób posługujących w Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, w tym 17 małżeństw; 5 kapłanów; 3 osoby konsekrowane; 28 osób dorosłych (studenci, osoby pracujące).

Temat: Wyprawa otwartych oczu, spotkanie w małej grupie, spotkanie w kręgu w oazach rekolekcyjnych.

Od października 2014 roku OJDOR odbywa się w różnych miejscach Polski. Tym razem będzie nas gościła diecezja gnieźnieńska. OJDOR rozpocznie spotkanie z Prymasem Polski Abpem Wojciechem Polakiem.

Zaproszenie i program na www.oaza.pl oraz www.oaza.pl/cdor.

50-lecie CDOR na Kopiej Górce. COM = MOC

Tegoroczna Centralna Oaza Matka będzie czasem wielkiego dziękczynienia Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, która od 50 lat swoją siedzibę ma na Kopiej Górce. 1965 rok uznajemy za początek DOR. Wtedy to sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki poprowadził tu pierwsze rekolekcje kapłańskie. Będziemy dziękować za wszystkie osoby, które od tamtego czasu posługiwały i posługują na rzecz Oazy Wielkiej Nowa Jerozolima, za członów CDOR oraz DOR troszczących się o rozwój oaz w diecezjach.

Nasze dziękczynienie łączymy z wołaniem o Ducha Świętego dla wszystkich Diakonii Oaz Rekolekcyjnych i tych, którzy podejmą posługę w tegorocznych oazach w Polsce i poza jej granicami. Nasze wołanie jest także odpowiedzią na słowa św. Jana Pawła II: Zgromadzeni w wieczerniku wraz z Maryją, apostołowie oczekują na Jego przyjście, wyznają na przemian swą żarliwą wiarę i ludzką niewystarczalność. Pobożność Kościoła wyraziła to doświadczenie w hymnie Veni Sancte Spiritus. Apostołowie wiedzą, że dzieło, które powierzył im Chrystus, jest trudne, ale decydujące dla dziejów zbawienia całej ludzkości. Czy mu podołają? Chrystus dodaje im otuchy. Na każdym etapie misji, która zaprowadzi ich aż na najdalsze krańce ziemi, aby tam głosili Ewangelię i dawali o niej świadectwo, będą mogli liczyć na pomoc Ducha Świętego obiecanego przez Chrystusa. Apostołowie, pomni na obietnicę Chrystusa, w tych dniach między wniebowstąpieniem
a Pięćdziesiątnicą skupiają wszystkie myśli i uczucia na owym Veni – Przybądź!

Zapraszamy na COM wszystkich zatroskanych o oazy wakacyjne – to nasze wspólne świętowanie.

OŻK 2015 – formacja i zadania DOR

„W mocy Ducha Świętego”. Oaza Wielka – znak jedności w Duchu Świętym

Zachęcamy do lektury tekstu (na podstawie „Rola oaz wielkich w strzeżeniu tradycji i charyzmatu oazy”, ks. Franciszek Blachnicki ) i refleksji w gronie Diakonii Oaz Rekolekcyjnych w diecezjach.

„Wyodrębnianie oaz wielkich w Ruchu rozpoczęło się w 1974 r. Powstały wtedy pierwsze oazy wielkie: Nowa Jerozolima w Krościenku n. Dunajcem, Tabor w Tylmanowej i Kanaan w Brzegach. Rozwój ilościowy oaz powodował powstawanie nowych oaz wielkich nie tylko na Podhalu, ale i na terenie całej Polski. Od początku wyróżniała się wśród nich swoim specyficznym charakterem oaza wielka Nowa Jerozolima
w Krościenku. W oazie tej (od 1975 r.) reprezentowane były w każdym turnusie wszystkie typy i stopnie oaz: od dzieci Bożych poprzez wszystkie stopnie oaz młodzieżowych, dorosłych aż do oaz rodzin. Oazy te grupowały uczestników różnego wieku i stanu ze wszystkich diecezji Polski, a nawet z zagranicy.

W 1976 r. dojrzała myśl, aby wszystkie oazy wielkie ukształtować według modelu oazy wielkiej Nowa Jerozolima. Oznacza to praktycznie:

a)    Poszczególne oazy średnie w ramach jednej oazy wielkiej należy lokalizować – jeśli to możliwe – jak najbliżej ośrodka centralnego tej oazy wielkiej i siebie wzajemnie, w promieniu najwyżej kilkunastu kilometrów.
b)   W ramach każdej oazy wielkiej należy zorganizować jeden silny ośrodek, obejmujący kilka oaz różnego stopnia i typu; wszystkie oazy tego samego stopnia powinny wspólnie sprawować Eucharystię, spotykać się w tym znaku jedności.
c)    W ramach każdej oazy wielkiej powinny być zorganizowane oazy wszystkich typów i stopni.
d)   Uczestnicy oazy wielkiej powinni pochodzić z różnych regionów Polski, z różnych diecezji, a nie tworzyć grupy regionalnie zwartej, partykularnej.

Tak przedstawia się koncepcja oazy wielkiej od strony zewnętrznej, organizacyjnej. Nie jest to aspekt najistotniejszy.

Oaza wielka ma być znakiem żywego Kościoła, ma umożliwić przeżycie Kościoła jako wspólnoty wspólnot. W Kościele każda mała wspólnota ma być otwarta w górę i wszerz: ku wspólnotom nadrzędnym lub wspólnotom wyższego stopnia oraz ku podobnym wspólnotom, istniejącym równolegle. Pomiędzy tymi wspólnotami musi być wypracowany pewien styl komunikacji, braterskiej przyjaźni, wzajemnego dzielenia się i wzbogacania oraz wspomagania.

Te wszystkie relacje wspólnotowe mogą być zrealizowane i przeżyte we wspólnocie oazy wielkiej. Stworzenie możliwości zaktualizowania tych relacji, uczynienia ich przedmiotem doświadczenia jest głównym i istotnym zadaniem oazy wielkiej.

Oaza wielka staje się znakiem Ludu Bożego już przez swoją symboliczną, biblijną nazwę. Przyjęta zasada łączenia w jednej oazie wielkiej 12 oaz średnich ma również symboliczną wymowę. Jest to aluzja do 12 pokoleń Izraela, występujących w Nowym Przymierzu jako symboliczne określenie pełni wybranych, wezwanych do nowego Ludu Bożego (por. Ap 7).

W oazie wielkiej, obejmującej oazy wszelkiego typu i stopni, są reprezentowane wszystkie stany Kościoła: od dzieci po dorosłych; są księża, osoby zakonne i świeccy. Uczestnicy pochodzą z różnych parafii
i diecezji, a nawet z różnych krajów. Oaza wielka jest więc znakiem powszechności Kościoła, zgromadzonego w jedno ze wszystkich narodów i pokoleń, ludów i języków (Ap 7, 9).

Oaza wielka stanie się czystym i skutecznym znakiem wspólnoty żywego Kościoła pielgrzymującego tylko pod warunkiem, iż rzeczywiście będzie w niej realizowany duch jedności, diakonii i miłości, jeżeli każda ze wspólnot będzie gotowa otwierać się w górę i wszerz na dowód, że jest w nich jeden Duch. Duch jedności i wspólnoty musi się wyrazić konkretnie:

a)    w gotowości uznania jednej diakonii oazy wielkiej z jej moderatorem – jako znaku jedności – i utrzymywania z nią stałych kontaktów;
b)   w przyjęciu jednolitego rytmu i programu celebracji liturgicznych i porządku przepowiadania;
c)    w zachowaniu jednakowych terminów: dnia rozpoczęcia, dnia wspólnoty, dnia zakończenia;
d)   w gotowości przyjmowania do swoich oaz uczestników z innych parafii czy diecezji w związku z wyrównywaniem stanu liczbowego lub jakościowego (odpowiedni wiek, stopień, typ oazy) poszczególnych oaz średnich;
e)    w uczestnictwie w spotkaniach diakonii wszystkich oaz danej oazy wielkiej;
f)    w gotowości udzielania pomocy innym oazom przez wyrównywanie stanu diakonii i odstępowanie części zespołu tym oazom, które pozbawione są koniecznego zespołu wychowawczego;
g)    w codziennej pamięci w modlitwie o poszczególnych oazach danej oazy wielkiej;
h)   we wzajemnym odwiedzaniu się i organizowaniu wspólnych spotkań na Eucharystii, na pogodnym wieczorze itp.;
i)     w chętnym podejmowaniu różnych innych spontanicznych inicjatyw dla pogłębienia i pełniejszego wyrażenia ducha jedności, wzajemnej służby i miłości, według pomysłowości poszczególnych grup;
j)     w jak najbardziej zaangażowanym uczestnictwie w pielgrzymce dnia Zesłania Ducha Świętego, czyli międzyoazowego dnia wspólnoty oazy wielkiej, aby przez to przyczynić się do wyrażenia w znaku tajemnicy pielgrzymującego Kościoła, zgromadzonego w Duchu Świętym.

Realizowanie tych sugestii we właściwym duchu – szczerego pragnienia wyrażenia jak najpełniej w znaku zewnętrznym tej jedności, która jest darem Ducha Świętego – przyczynia się do prawdziwego przeżycia przez uczestników oazy tajemnicy Kościoła – wspólnoty namaszczonych Duchem Świętym.

Diakonia Oazy Wielkiej

Oaza Wielka ma być znakiem, a zarazem próbą realizacji wspólnoty eklezjalnej, dlatego musi mieć swoją diakonię. Diakonia bowiem buduje i tworzy wspólnotę. Diakonia oazy wielkiej to zespół ludzi oddanych w postawie służebnej sprawom oazy wielkiej. Zespół ten pełni przede wszystkim diakonię jedności, podejmując różne inicjatywy i konkretne zadania służące pogłębianiu świadomości jedności w Duchu Świętym pomiędzy poszczególnymi oazami należącymi do danej oazy wielkiej. W tym duchu przygotowuje i przeprowadza Dzień Wspólnoty Oazy Wielkiej. Ponadto diakonia oazy wielkiej służy pomocą poszczególnym oazom w wypełnianiu przez nie podstawowych zadań w zakresie: liturgii i modlitwy (diakonia liturgiczna), przepowiadania słowa Bożego i formacji do życia słowem Bożym (diakonia słowa
i świadectwa) oraz spraw bytowo-materialnych (diakonia gospodarcza, diakonia zdrowia). Do wypełnienia tych wszystkich zadań potrzebny jest zespół przynajmniej kilkuosobowy z moderatorem na czele.

Diakonia oazy wielkiej musi jednak przede wszystkim służyć oazom przez swoją modlitwę. Powinna ona tworzyć grupę modlitewną, dzielącą się codziennie Ewangelią w duchu modlitewnym oraz sprawującą Eucharystię w łączności z wszystkimi oazami. Ideałem, do którego należy dążyć, jest powstanie
w siedzibie każdej diakonii oazy wielkiej oazy modlitwy czy oazy kontemplacyjnej, złożonej nie tylko z członków zespołu diakonii, ale także z osób przybyłych specjalnie w celu włączenia się do oazy kontemplacyjnej.

W ten sposób diakonia oazy wielkiej, jako ośrodek i wspólnota modlitwy, może stać się prawdziwym sercem każdej oazy wielkiej, ożywiającym ją i jednoczącym.

Określenie diakonia oazy wielkiej można też stosować na oznaczenie siedziby i miejsca zamieszkania zespołu diakonii. Jeśli to możliwe, to powinien nim być osobny dom, położony w spokojnym miejscu na uboczu, mający kaplicę z Najświętszym Sakramentem. W domu, w którym mieści się diakonia oazy wielkiej nie powinno być żadnej innej grupy oazowej.

W siedzibie oazy wielkiej powinna znajdować się świeca oazy wielkiej oraz mniejsza świeca, symbolizująca poszczególne oazy średnie należące do tej oazy wielkiej”.

Ku refleksji DOR:

 1. Jaka jest u nas świadomość potrzeby oazy wielkiej?
 2. W jakim stopniu uczestniczymy w życiu oaz wielkich, na terenie których odbywają się nasze rekolekcje:
  –      Co robimy, by oaza wielka spełniła swoje główne zadanie, czyli dała uczestnikom wszystkich naszych oaz możliwość przeżycia Kościoła-wspólnoty, wspólnoty ludzi namaszczonych jednym Duchem i zgromadzonych przez Niego?
  –      Na ile staramy się o jedność w ramach oazy wielkiej, z innymi oazami wielkimi, z Oazą Wielką Nowa Jerozolima w Centrum Ruchu w Krościenku?
  –      W jaki sposób, poprzez jakie znaki?
  –      Na co zwróciliśmy uwagę podczas lektury tekstu i co chcielibyśmy podjąć w swojej diecezji?

 OŻK 2015 – Rekolekcje w Centrum Światło-Życie w Krościenku

REKOLEKCJE PIĘTNASTODNIOWE
Zgłoszenia: do 5.06.2015 r.

REKOLEKCJE TEMATYCZNE

Informacja o oazach tematycznych w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku będzie dostępna po 20 marca 2015 r. na www.oaza.pl/cdor oraz na profilu fb (Centralna Diakonia Oaz rekolekcyjnych). Odbędą się one podczas I turnusu OŻK.

18-23.08.2015„JAK KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM” . REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH

14-20.06.2015PIĘKNIE JEST BYĆ STARYM”. REKOLEKCJE OAZOWE DLA SENIORÓW… +60

OAZY SPECJALISTYCZNE

18-23.08.2015 – OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII (ORD) 

ZGŁOSZENIA

 1. Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl
  Podajemy:
  –      imię i nazwisko;
  –      adres;
  –      numer telefonu;
  –      email;
  –      diecezja.
  W temacie wiadomości: nazwa rekolekcji i nazwisko.
 1. Zadatek wpłacamy na konto po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia:
  Część opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: (150 zł od osoby – rekolekcje krótkie; 400 zł – rekolekcje piętnastodniowe) wpłacamy na konto:
  Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR
  Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102
  z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto, nazwa rekolekcji).

Kontakt:
Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR)
ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 660 447 475 (Grażyna Miąsik), mail: cdor@oaza.pl

Szczegóły: www.oaza.pl/cdor

POMOC FINANSOWA

Corocznie na rekolekcje w Centrum zgłasza się sporo osób, które proszą nas o dofinansowanie pobytu. Przypominamy, że pierwszym miejscem wsparcia jest miejscowa wspólnota, następnie diakonia diecezjalna. Fundusz rekolekcyjny służy przede wszystkim do wsparcia osób spoza granic naszego kraju. W sytuacji zupełnej niemożności pomocy prosimy moderatorów o zaznaczenie tego w karcie uczestnika.

FUNDUSZ REKOLEKCYJNY

Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy dofinansowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a także z innych krajów świata. Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by koszty rekolekcji były jak najniższe.

Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach wspierających nas materialnie i duchowo.

Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto:

Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR,
Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D.,
nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102
z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.

Grażyna Miąsik, odpowiedzialna za Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych

18. OŚRODEK RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE W DIECEZJI KIJOWSKO-ŻYTOMIERSKIEJ NA UKRAINIE

Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w diecezji kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie ks. Oleg Sartakov zwraca się z prośbą o pomoc materialną przy budowie Ośrodka Ruchu w miejscowości Ulaniwka (25 km od Żytomierza).

Numery kont, na które można dokonywać wpłat, są następujące:

 • Dla wpłat w euro
  Public Joint Stock Company Raiffeisen BANK AVAL,
  Kiev, Ukraine
  SWIFT code: AVALUAUK
  Nr 26254300348/ 0852175102
  Właściciel konta: Oleg Sartakov 
 • Dla wpłat w dolarach
  Public Joint Stock Company Raiffeisen BANK AVAL,
  Kiev, Ukraine
  SWIFT code: AVALUAUK
  26254300348/ 0852175101
  Właściciel konta: Oleg Sartakov

Kontakt do ks. Sartakova: oleg.sartakov@gmail.com

19. SŁOWO POZDROWIENIA

Jesteśmy napełnieni mocą Ducha Świętego, o którego przyjście gorliwie modliliśmy się dla całego Ruchu Światło-Życie podczas XL Kongregacji Odpowiedzialnych. Ufamy, że owoce tej modlitwy będą wielkie, przekraczające po wielekroć nasze oczekiwania i marzenia! Niech ta modlitwa o moc Ducha Świętego trwa w nas nieustannie, szczególnie w tym czasie wielkopostnego przygotowania do Paschy! Wołajmy nieustannie z wiarą: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.

Pan niech będzie z Wami!

Z wyrazami jedności

 Bp Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Załączniki

1. Projekt Instrukcji Episkopatu Polski w sprawie zasad przygotowywania liturgii w czasie Światowych Dni Młodych w 2016 r.

2. Kalendarz pracy rocznej 2015-2016