Kościół szukający drogi

Wieczernik 204Już 4 października rozpocznie się kolejny synod biskupów poświęcony „powołaniu i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. Synod wywołuje liczne pytania, niekiedy obawy, wątpliwości.

Wychodząc naprzeciw tym pytaniom redakcja „Wieczernika” jeden z tegorocznych numerów (numer 204) poświęciła problemowi rozpoznania drogi w Kościele. Tych, którzy tego „Wieczernika” nie czytali informujemy, że jest on ciągle dostępny.

Numer otwiera artykuł ks. Macieja Krulaka „Fundament i zmiany”. Pokazuje on, czym jest rozeznanie, dlaczego dojrzały chrześcijanin jest człowiekiem, który podejmuje rozeznanie. O tym, jak konkretnie dokonuje się rozeznania pisze Jacek Skowroński. Pokazuje kolejne etapy procesu rozpoznania drogi, opierając się na metodzie wypracowanej przez św. Ignacego. „Przepis na dobrą decyzję” – to wiele mówiący tytuł tego tekstu.

Na drodze rozeznania czyhają pokusy. Mówił o nich papież Franciszek na zakończenie ubiegłorocznego synodu. O tych pokusach pisze Krzysztof Jankowiak. Analizuje każdą z nich, odnosząc je często do  konkretnych przykładów rozpoznawania drogi w Ruchu Światło-Życie.

Kolejne teksty wyjaśniają temat możliwych zmian w nauczaniu Kościoła. Czy nauczanie katolickie może podlegać zmianom? Co może się zmieniać, a co musi pozostać nienaruszone? Na te pytania próbuje odpowiedzieć ks. Krzysztof Mierzejewski. Również odnosi się do konkretnych przykładów – bardzo interesująco tłumaczy, co znaczyło zdanie „Poza Kościołem nie ma zbawienie”, gdy je formułowano, a jak rozumiano je później. O tym, jakie są źródła naszej wiary i jaka jest ich hierarchia pisze z kolei Marcin Staniewski.

Piotr Niedzielski objaśnia, czym jest, jak jest zwoływany i jak pracuje synod biskupów.

Dwa ostatnie teksty w tym bloku tematycznym sięgają do historii. „Blaski i cienie soborów” to artykuł ks. Stanisława Adamiaka pokazujący okoliczności formułowania pierwszych dogmatów, okoliczności niekiedy bardzo dramatyczne. Z kolei ks. Przemysław Szewczyk pisze o św. Atanazym – biskupie, który potrafił przeciw wszystkim walczyć w obronie prawd wiary. „Ile potrafi dokonać święty” – taki jest tytuł tego tekstu.

Numer można zamawiać pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefoniczne: tel. 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz na stronie
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate.

Zobacz spis treści numeru (i fragmenty artykułów) na stronie „Wieczernika”

—————————————————-

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 061 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl