Materiały do pracy formacyjnej z grupami ODB w ciągu roku

Wydane zostały trzy nowe podręczniki, wypracowane przez Ruch Światło-Życie archidiecezji warszawskiej, zawierające konspekty spotkań z grupami Oazy Dzieci Bożych. Jest to trzyletni program formacyjny, którego myśl przewodnią stanowi idea dziecięctwa Bożego. W każdym roku pracy formacyjnej myśl przewodnia będzie rozważana i realizowana w innym aspekcie:

Rok I: Dziecięctwo Boże w relacji do Ojca „Ad Patrem”, formacja skupiona wokół słowa Bożego (słowa życia), słowo to przyjęte z wiarą czyni nas dziećmi Bożymi; wchodzimy w relację do Boga.

Rok II: Dziecięctwo Boże przez Syna „Per Filium”, formacja skupiona wokół liturgii i sakramentów, przez sakramenty Chrystus daje nam udział w swoim synostwie Bożym.

Rok III: Dziecięctwo Boże w Duchu świętym, we wspólnocie „In Spiritu, In Ecclesia”.

Wyżej wymienione podręczniki dostępne są w Centralnej Diakonii Słowa (cds@oaza.pl).