Misterium Paschalne jako objawienie miłosierdzia Boga

W czasie rekolekcji wielkopostnych Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej prowadzący je biblista ks. prof. Mariusz Rosik wygłosił konferencje na temat liturgii słowa Triduum Paschalnego w kontekście Bożego Miłosierdzia.

Biblista przedstawił kontekst historyczny i kulturowo-religijny starożytnego Izraela, umieszczając w nim nie tylko fragment o ostatniej wieczerzy, ale również mowę eucharystyczną Jezusa oraz rozmnożenia chleba. Podobny zabieg zastosował przedstawiając trzy oblicza krzyża, zawarte na kartach Ewangelii, oraz spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem w ogrodzie, które odniósł do wydarzeń zawartych w księdze Rodzaju.

Serdecznie zapraszamy do sięgnięcia po nagrania z rekolekcji!

Dzień pierwszy

Dzień drugi

Dzień trzeci

Rekolekcje odbyły się w dniach 1-3 marca w parafii św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu.