O Kościele w czasie trudnym

Tematem następnego numeru „Wieczernika” będzie Kościół. W czasie, który obecnie przeżywamy ważne jest, by na nowo przypomnieć sobie, czym jest Kościół, jaka jest jego rola i zadanie, a także próbować przyjrzeć się problemom, z jakimi Kościół musi się obecnie mierzyć.

W numerze znajdą się artykuły podejmujące następujące tematy:

  • Kościół – znak i narzędzie na drodze do Boga
  • Kochać Kościół
  • Kościół – trudna miłość
  • „A bramy piekielne go nie przemogą…”
  • granice Kościoła – czy poza Kościołem nie ma zbawienia?
  • czy Kościół podlega zmianom?
  • jedność a różnorodność w Kościele
  • skąd biorą się biskupi
  • zgorszenie w Kościele

130. numer „Wieczernika” ukaże się na początku stycznia.

Zapraszamy do jego zamawiania.

Można to uczynić pisząc na adres prenumerata@wieczernik.oaza.pl, telefonicznie 61 862 53 73 (po południu) lub przez formularz znajdujący się na stronie:
http://www.wieczernik.oaza.pl/zamow_prenumerate
Cena 7 zł (+ koszt przesyłki)

———————————————————

„Wieczernik”
http://www.wieczernik.oaza.pl/
http://www.facebook.com/wieczernik.pismo
os. Stare Żegrze 32/5
61-249 Poznań
tel. 61 879 77 69
wieczernik@oaza.pl
zamówienia i prenumerata:
tel. 61 862 53 73
prenumerata@wieczernik.oaza.pl