Oazy Niepokalanej

W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 26 sierpnia, moderatorzy oraz inne osoby, odpowiedzialne za Ruch Światło-Życie uczestniczyli w podsumowaniu Oaz wakacyjnych.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

Przedpołudniową sesję poświęcono na pracę w grupach według poszczególnych stopni rekolekcyjnych (ODB, OND, ONŻ I, II, III). Kolejna miała miejsce w czasie poobiednim, referowano na niej wnioski dotyczące poszczególnych stopni.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

Moderator Generalny zapowiedział między innymi uwspółcześnienie podręcznika III stopnia ONŻ oraz konspektów do Kręgów Biblijnych po II stopniu ONŻ; nastąpił również czas otwartej dyskusji. Przypomniano między innymi, aby moderatorzy pamiętali o zgłaszaniu rekolekcji do Oaz Wielkich.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

W homilii ks. Marka Sędka podczas Eucharystii myślą przewodnią było ukazanie analogii miedzy Oazami a Maryją. Tak jak łaski są zapośredniczone w Maryi, tak i przez Oazę człowiek uczestniczy w darach Bożych.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

Na zakończenie dnia, w trakcie nieszporów przy grobie Założyciela Ruchu Moderator Generalny pobłogosławił sześciu członków Stowarzyszenia Diakonia pochodzących z trzech diecezji, którzy wyrazili gotowość do służby na rzecz charyzmatu Światło-Życie.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

W homilii przypomniał myśl Pana Jezusa, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu, dlatego możliwość służby staje się źródłem radości.

ks. Stefan Bernat