Spotkanie Kolegium moderatorów

W trzecim dniu Podsumowania OŻK 2015 przed południem odbyło spotkanie Kolegium Moderatorów. Prowadził je nowy moderator generalny Ruchu ks. Marek Sędek. Na ten dzień Podsumowania dojechał Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie bp Adam Szal.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

W spotkaniu uczestniczyło prawie czterdziestu moderatorów diecezjalny i zakonnych oraz przedstawiciele niektórych diakonii centralnych.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

Podejmowane były różne tematy, m.in.: sprawy organizacyjne Wydawnictwa i Diakonii Słowa, przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, formacja permanentna i na dni wspólnoty, sympozjum KOINONIA, rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

Wybrano też nowego delegata Kolegium Moderatorów do Centralnej Diakonii Jedności, którym został ks. Sławomir Sarek, moderator diecezjalny diecezji kieleckiej.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

W końcowej części kolegium bp Adam Szal podziękował w imieniu episkopatu za organizację i posługę w oazach wakacyjnych. Został także wysłany list jedności do bpa Adama Wodarczyka.

fot. Centrum Ruchu Światło-Życie

Po Kolegium sprawowana była msza święta pod przewodnictwem moderatora generalnego, a homilię głosił ks. Maciej Krulak, moderator diecezjalny z Kalisza. Rozważając słowo Boże i życie św. Desura Moniki, wskazał trzy kierunki na obecny czas: gorliwa i wytrwała modlitwa, dziękczynienie Bogu i ludziom oraz gotowość na przyjęcie Bożych wezwań.

Diakonia Centrum oraz goście, m.in. ks. Piotr Kulbacki, uczestniczyli jeszcze wieczorem w parafialnej mszy św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Takie msze św. sprawowane są w tym miejscu każdego 27 dnia miesiąca.

/AR/