Regulamin Kongregacji Diakonii Ruchu Światło-Życie

  1. Porządek obrad Kongregacji Diakonii określa Moderator Generalny
  2. Obradom przewodniczy Moderator Generalny; może on powołać do przewodniczenia całości obrad lub poszczególnych sesji inne osoby.
  3. Moderator Generalny powołuje Komisję Prawno-Wnioskową, której zadaniem jest przyjmowanie wniosków oraz redakcyjne dopracowywanie dokumentów uchwalanych przez Kongregację.
  4. Do technicznej obsługi Kongregacji Moderator Generalny powołuje sekretariat, w skład którego mogą wchodzić osoby spoza uczestników kongregacji.
  5. Każdy uczestnik Kongregacji może złożyć wniosek o przyjęcie uchwały w jakiejkolwiek kwestii. O ile to możliwe, wniosek winien być dostarczony Moderatorowi Generalnemu na piśmie przed rozpoczęciem. Kongregacji. W trakcie Kongregacji wnioski przyjmuje Komisja Prawno-Wnioskowa.

 Regulamin przyjęty przez IV Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie, która odbyła się w dniach 20-22 października 2006 r. w Niepokalanowie, znowelizowany przez V Kongregację Diakonii Ruchu Światło-Życie, która odbyła się w dniach 22-24 października 2010 r. w Porszewicach.