NEPOSKVRNĚNÁ, MATKO CÍRKVE,

dnes zde s vděčností myslíme

na tvou ochranu, kterou zahrnuješ dílo oázy živé církve.

VYZNÁVÁME, že díky tvé mateřské lásce

první oáza Neposkvrněné,

která byla zvláštním způsobem svěřená tvé ochraně

se rozvinula zázračným způsobem v hnutí oáz

a vyšlo z něho hnutí Světlo-Život.

VYZNÁVÁME, že tvá snoubenecká láska, kterou se dáváš bez omezení Kristu, je pramenem tvé mateřské plodnosti v Božím lidu.

Protože jsi Neposkvrněná snoubenka Slova, a to zvláště při sjednocení s ním ve vrcholné hodině oběti na kříži, stala si se Matkou všech živých, Matkou církve.

VYZNÁVÁME také, že spojení s tebou při snoubeneckém dání se Kristu, je a navždy bude jediný pravý a nejhlubší zákon plodnosti a živosti církve – matky, která ve svých jednotlivých členech bude s tebou Snoubenka, která se ve víře a lásce dává Pánu.

JSME PŘESVĚDČENI, že celé dílo oázy spočívá na pochopení tohoto tajemství a sleduje cíl k stále hlubšímu chápání a uskutečnění postoje nalézt sebe v dání se Kristu a bratřím.

JSME PŘESVĚDČENI, že tento postoj je pramenem nového života; a proto je spravedlivé, abychom ti toto dílo nově a více uvědoměle dali a prosili tě, aby jsi ho přijala a uznala za vlastní.

JSME PŘESVĚDČENI, že natolik se staneme „oázou živé církve”, nakolik ve spojení s tebou budeme uskutečňovat postoj služby a dání se Kristu v jeho církvi.

PŘIJMI navíc do vlastnictví všechny ty, kteří dali život a všechny své síly diakonii hnutí Světlo-Život.

PŘIJMI všechny, vzlášť moderátory a animátory, kteří chtějí v rámci hnutí sloužit při vytváření základních skupin, živých společenství Církve.

PŘIJMI všechny, kdo po ukončení pobytu v oáze ti dali do rukou svá dobrá předsevzetí a dej jim milost vytrvat.

NEPOSKVRNĚNÁ, MATKO CÍRKVE, BUĎ SOUČASNĚ MATKOU OÁZOVÉHO DÍLA A HNUTÍ SVĚTLO-ŽIVOT.