Wołanie o Ducha Świętego

Zapraszamy wszystkich członków ruchu do szczególnego tygodnia modlitwy o Ducha Świętego szczególnie na czas wakacyjnych rekolekcji. Chcemy przypomnieć tradycję organizowania przez wspólnoty Ruchu Światło-Życie modlitwy w każdym dniu pomiędzy Uroczystościami Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego, czyli w czasie dawnej nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. Zapoczątkowana została ona przez naszego założyciela.

Zachęcamy do codziennej modlitwy wspólnotowej, która może przybierać różne formy (modlitwa spontaniczna, nieszpory, różaniec z dopowiedzeniami…).

Przygotowane zostały intencje modlitewne na każdy dzień, nawiązujące do tematu roku formacyjnego:

  1. O odwagę w podejmowaniu diakoni w budowaniu żywego Kościoła dla kapłanów;
  2. O odwagę w podejmowaniu diakoni w budowaniu żywego Kościoła dla osób konsekrowanych;
  3. O odwagę w podejmowaniu diakoni w budowaniu żywego Kościoła dla rodzin;
  4. O odwagę w podejmowaniu diakoni w budowaniu żywego Kościoła dla wspólnot w różnych krajach;
  5. O odwagę w podejmowaniu diakoni w budowaniu żywego Kościoła dla dzieci i młodzieży;
  6. O odwagę w podejmowaniu diakoni w budowaniu żywego Kościoła dla wspólnot osób dorosłych.

Codziennie w mediach społecznościowych będziemy zapraszali do modlitwy, przypominając poszczególne intencje. Niech najbliższy tydzień będzie wypełniony modlitwą przygotowującą nas do Centralnej Oazy Matki.

Więcej o idei modlitwy przed zesłaniem Ducha Świętego dostępnych jest w 5 numerze Siloe – pisma do grup modlitewnych i oaz modlitwy redagowanym przez ks. Franciszka Blachnickiego. List dostępny jest pod poniższym linkiem:

https://www.oaza.pl/siloe/