Wolni i wyzwalający w mediach

W Ruchu Światło-Życie w drogowskazie Nowa Kultura jesteśmy wezwani do tworzenia kultury, jej przemieniania i ewangelizacji. Wymaga to od nas między innymi podjęcia refleksji na temat tego, w jaki sposób media wpływają na ludzkie relacje, sposoby porozumiewania się i docierania do innych ludzi. Nauka Kościoła bardzo wyraźnie pokazuje również media jako miejsce ewangelizacji i zauważa, że działania podejmowane w świecie wirtualnym są tak samo ważne jak działania prowadzone w świecie rzeczywistym.

W trakcie realizowania własnej formacji diakonijnej dostrzegliśmy, że wiele poruszanych przez nas tematów może pomóc w pogłębieniu rozumienia treści np. drogowskazu Nowa Kultura czy spotkań dotyczących świadectwa, ascezy, stylu życia. Z tego powodu przygotowaliśmy kilka propozycji scenariuszy dotykających tematów, które warto poruszyć.

Wolni i wyzwalający w mediach

Na stronie CDKS znajdziesz materiały, które pomogą Ci szukać odpowiedzi na pytania:

  • Jak być nowym człowiekiem w sieci?
  • Czy warto poznawać kulturę i tradycję środowiska, w którym się żyje? Po co?
  • Jak możemy się miłosiernie komunikować?
  • Jak się poruszać na cyfrowych ścieżkach?
  • Co to znaczy spotykać się z innymi w świetle Ewangelii?
  • Dlaczego czas spędzany bez stałego kontaktu z mediami jest tak ważny?
  • Jak ewangelizować współczesną kulturę przez media?
  • Na czym polega wychowywanie do prawdy?
  • W jaki sposób wyraża się wolność człowieka?

Są to pomoce studyjne. Mamy świadomość, że na pewno są niedoskonałe. Prosimy o wszelkie uwagi i propozycje dotyczące innych tematów.

Zapraszamy także do dzielenia się własnymi pomysłami i materiałami.

Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego

redakcja@ oaza.pl

cdks@oaza.pl