Zamieszkaj w nas Duchu!

Dzień rozpoczął się Jutrznią, a następnie uczestnicy przeżywali celebrację Sakramentu Pokuty i Pojednania.

fot. Anna Nowak

Wigilijnej Eucharystii przewodniczył oraz homilię wygłosił ksiądz Wojciech Ignasiak, moderator Centralnej Diakonii Wyzwolenia oraz Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, który obchodził dziś 25-lecie swojej posługi kapłańskiej.

fot. Anna Nowak

Ksiądz Wojciech zwrócił uwagę na to, że Duch Święty jest niezbędny, by móc wstać ze swoich grobów, jak kości u proroka Ezechiela, które, choć obrosły skórą i mięśniami, bez Ducha nic nie mogły. Warto odnaleźć te groby, które blokują możliwość wyjścia do drugiego człowieka.

fot. Anna Nowak

Bardzo często tym grobem może być świat wirtualny, który może być wygodny – zmienia się stronę jednym kliknięciem, czego nie da się osiągnąć w życiu. Ale dopóki nie wyjdzie się z grobu, nie da się poradzić sobie ze swoimi emocjami, odnaleźć siebie, nie będzie można dać siebie.

fot. Anna Nowak

W czasie Nieszporów 33 osoby zostały przyjęte do Stowarzyszenia Diakonia. To uroczyste wydarzenie poprowadził Moderator Generalny – ksiądz Marek Sędek.

fot. /www.facebook.com/oazowy

W czasie homilii podkreślił, że gdy szuka się swojego powołania, miejsca w życiu i w Kościele, nie odnajdzie się go inaczej, niż poprzez dawanie siebie bezinteresownie. Zaznaczył także, że Duch Święty nie został nam dany po to, żeby było nam wygodnie, żebyśmy byli dostojniejsi, tylko po to, żebyśmy mogli służyć – z radością, z zaangażowaniem, odnajdując w tym szczęście.

Modlitwa – czuwanie opierała się w tym roku na tekstach Pisma Świętego. W czasie Godziny Czytań, rozważano proroctwa i wydarzenia zapowiadające Dzień Pięćdziesiątnicy.

fot. Anna Nowak

Ksiądz Waldemar Maciejewski, odpowiedzialny za Diakonię Formację Diakonii Archidiecezji Katowickiej podkreślił wartość i konieczność ewangelizacji, do której uzdalnia nas Duch Święty. Na nic zdadzą się wszelkie deklaracje i przyjmowane błogosławieństwa, gdy nie przełoży się to na życie.

Następnie zebrani prosili w modlitwie o siedem darów Ducha Świętego. Czuwanie modlitewne zakończył śpiew Akatystu, wołanie o Ducha Świętego, by przyszedł i zamieszkał w nas.