Zapraszamy na sympozjum

100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

21 października 2017 r. (sobota)
Centrum Transferu Wiedzy – CTW 408
Lublin, Al. Racławickie 14

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI
ŚRODOWISKIEM ROZWOJU ŻYWEGO KOŚCIOŁA
– w 30 r. śmierci ks. prof. Franciszka Blachnickiego

Otwarcie Sympozjum (1000 – 1020)

– Ks. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
– Ks. Dziekan Wydziału Teologii
– Ks. Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

SESJA I (1020 – 1200)
Z perspektywy naszej Uczelni

1020 – Ks. F. Blachnicki twórcą katechetyki na KUL-u
– ks. dr hab. A Kiciński, prof. KUL
1050 – Wkład ks. F. Blachnickiego w posoborową myśl teologiczno-pastoralną w Polsce
– bp dr hab. W. Śmigiel, prof. KUL
1120 – Ks. F. Blachnicki u źródeł teologii liturgii w Polsce
– ks. dr hab. P. Kulbacki, prof. KUL

EUCHARYSTIA w Kościele Akademickim (1230)
– przew. bp W. Śmigiel

SESJA II (1430 – 1600)
Ruch Światło-Życie eklezjologią Vaticanum II przetłumaczoną na język praktyki
(kard. K. Wojtyła)

Przestrzenie posoborowej odnowy Kościoła:
oaza, liturgia, dzieci, młodzież, małżeństwo i rodzina, formacja, wyzwolenie, …

w hallu Centrum Transferu Wiedzy multimedialna wystawa
WYCHOWAWCA WOLNYCH LUDZI – KS. FRANCISZEK BLACHNICKI (1921-1987)