Życie rodzi się tylko z życia

fot. Wiesław JurczykW dniach 22-24 stycznia br. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym Księży Misjonarzy Krwi Chrystusa w Ożarowie Mazowieckim odbyła się Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych. pod hasłem „Życie rodzi się tylko z życia”.

Uczestnicy podjęli temat diakonii oazy rekolekcyjnej oraz posługi moderatora, pary moderatorskiej i moderatorki. To istotny temat, ponieważ zaangażowanie uczestników rekolekcji jest uzależnione od intensywności nowego życia w zespole wychowawczym. Jednocześnie obecni na OJDOR zauważyli zaniedbania Ruchu w formacji moderatorek.

Przypomniano także słowa ks. Blachnickiego, który w komunikacie do moderatorów pisał: Niedopuszczalne jest, zgodnie ze zdrową tradycją oazową i założeniami pedagogicznymi, tworzenie konglomeratu dziewcząt i chłopców (50-80 osób) z jednym moderatorem, wychowawcą! Oaza dziewcząt bezwzględnie musi mieć żeński zespół wychowawczy z moderatorką na czele. Jeżeli jest oaza czysto żeńska, moderator – sprawujący funkcję kapłańsko-duszpasterską, musi mieć do pomocy moderatorkę, która bezpośrednio zajmuje się problemami wychowawczymi dziewcząt. Oazy, które nie będą przestrzegały powyższych zasad dyscypliny wychowawczej, obowiązujących w Ruchu Światło-Życie, nie będą w przyszłości przyjmowane do wspólnoty Ruchu” (Ks. F. Blachnicki, I Diecezjalny dzień wspólnoty diakonii wychowawczej (moderatorek) 5.10.1981, komunikat).

W spotkaniu uczestniczyło niemal czterdzieści osób z trzynastu diecezji.

Czytaj całą relację