Życzenia paschalne Moderatora Generalnego i Diakonii Centrum Ruchu w Krościenku

Chrystus Zmartwychwstał!

Alleluja!

Miłość nie może nigdy pozostać bez owoców.

ks. Franciszek Blachnicki

Niech celebrowanie Paschy Chrystusa przemienia nasze życie, aby moc chwalebnego Krzyża Zbawiciela i radość płynąca z Jego Zmartwychwstania odnawiała w nas otrzymaną łaskę sakramentu Chrztu świętego i godność Dzieci Bożych.

Życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych, radości z obecności pośród nas Chrystusa Zmartwychwstałego.

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Ks. Marek Sędek

wraz z Diakonią Centrum Ruchu w Krościenku

Wielkanoc 2016