AKT ZASVÄTENIA HNUTIA SVETLO-ŽIVOT NEPOŠKVRNENEJ, MATKE CIRKVI

NEPOŠKVRNENÁ, MATKA CIRKVI,
s vďačnosťou si dnes pripomíname
tvoju ochranu nad dielom Oázy živej Cirkvi.

VYZNÁVAME, že vďaka tvojej materinskej láske
prvá Oáza Nepoškvrnenej, zverená tvojej zvláštnej ochrane,
sa obdivuhodne rozvinula na hnutie oáz,
z ktorého vzišlo Hnutie Svetlo-Život.

VYZNÁVAME, že tvoj postoj bezhraničného,
snúbeneckého oddania sa Kristovi v láske
je prameňom tvojej materinskej plodnosti v Božom ľude.
Pretože si Nepoškvrnená nevesta Slova,
osobitne v zjednotení s ním vo vrcholnej hodine lásky na kríži,
si aj Matkou všetkých žijúcich, Matkou Cirkvi.

VYZNÁVAME tiež, že zjednotenie s tebou
v postoji snúbeneckého oddania sa Kristovi
je a navždy ostane jedinou, pravou a najhlbšou
zásadou životaschopnosti a plodnosti Cirkvi-Matky.
Cirkev bude spolu s tebou natoľko Cirkvou-Matkou,
nakoľko bude vo svojich jednotlivých členoch, spojených s tebou,
nevestou, oddanou Pánovi vo viere a láske.

SME PRESVEDČENÍ, že celé dielo Oázy
stojí na pochopení tohto tajomstva
a nemá iný cieľ ako formáciu svojich členov
k čoraz hlbšiemu pochopeniu a uskutočňovaniu postoja
vlastnenia seba darovaním seba Kristovi a bratom.

SME PRESVEDČENÍ, že takýto postoj
je prameňom nového života;
preto je správne, aby sme nanovo a vedome
zverili toto dielo tebe, prosiac, aby si ho prijala
a uznala za svoje.

SME HLBOKO PRESVEDČENÍ,
že len natoľko sa staneme Oázou živej Cirkvi,
nakoľko budeme zjednotení s tebou
realizovať postoj služby a oddania sa Kristovi v jeho Cirkvi.

PRIJMI teda do svojho vlastníctva všetkých,
ktorí zasvätili svoj život a všetky svoje sily
diakonii Hnutia Svetlo-Život.

PRIJMI všetkých, zvlášť moderátorov a animátorov,
ktorí túžia v rámci hnutia slúžiť
veľkej veci budovania živých spoločenstiev Cirkvi.

PRIJMI všetkých
ktorí na záver oázových duchovných cvičení
zverili do tvojich rúk svoje predsavzatia,
a udeľ im milosť vytrvalosti.

NEPOŠKVRNENÁ, MATKA CIRKVI,
BUĎ TIEŽ MATKOU DIELA OÁZY
A HNUTIA SVETLO-ŽIVOT. AMEN.