Apel! Chrońmy dzieci

Ku przestrodze i profilaktyce proponujemy zapoznanie się rodziców, wychowawców i wszystkich zainteresowanych z poniższą ważną informacją.

W związku z narastającą liczbą uzależnień dzieci i młodzieży od pornografii oraz związanej z tym agresji szkolnej, proponujemy zapoznanie się rodziców i wszystkich zainteresowanych ze stronami, które w sposób profesjonalny opisują problem zagrożenia pornografią informując również o działaniach profilaktycznych i ochronnych. Jako rodzice i wychowawcy  jesteśmy zobowiązani chronić nasze dzieci i młodzież.

Statystyki pokazują, że problem pornografii dotyka dzieci już od 10 tego roku życia. Zachęcamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia Twoja Sprawa i prowadzonej przez nich stronie oPornografii. Jest profesjonalna.

Ważne jest abyśmy tą informacją dzielili się z innymi  oraz byśmy byli czujni i roztropni w poruszaniu się w cyfrowym świecie dzieci i młodzieży. Prosimy o informowanie innych  o tych stronach, szczególnie w klasach do których chodzą dzieci.

Rodzice lub wychowawcy, mogą też zaproponować w  szkole i zachęcić  radę rodziców do organizowania szkoleń, które prowadzi wymienione Stowarzyszenie.

https://www.twojasprawa.org.pl/category/aktualnosci/#.XiXa6SONzIV
https://opornografii.pl/category/zdrowie