Czy wiesz na kogo głosowałby ks. Franciszek Blachnicki?

fot. Archiwum Główne Ruchu Światło-ŻycieCzy wiesz na kogo głosowałby ks. Franciszek Blachnicki? Czy wziąłby udział w wyborach? Czy apelowałby do społeczeństwa o wspieranie rodziny? Jakie zadania stawiałby rodzinie w życiu społecznym? Czy wzywałby do społecznego protestu przeciwko obowiązującemu prawu? Czy sprzeciwiałby się mówieniu o „wolności wyboru”? Kogo nazywałby dzisiaj człowiekiem sumienia?


Broadcast live streaming video on Ustream
Broadcast live streaming video on Ustream

Na te i inne pytania w kontekście społecznego zaangażowania chrześcijan we współczesnym świecie chcemy szukać odpowiedzi wraz z zaproszonymi prelegentami, wśród których znajdą się m.in. bp A. Szal, ks. A. Wodarczyk, B. Chazan, ks. S. Nowosad, K. Wiak.

Już 22 listopada 2014 r. (sobota) zapraszamy na KUL, na sympozjum naukowe zatytułowane „Kontynuować działalność społeczną ks. Franciszka Blachnickiego dziś”, poświęcone społecznemu przesłaniu Ojca założyciela Ruchu Światło-Życie. Celem sympozjum jest popularyzacja dokonań i idei społecznych ks. F. Blachnickiego oraz wskazanie aktualnych wyzwań, jakie świat stawia przed ludźmi sumienia, zwłaszcza tych, którzy chcą aktywnie brać udział w życiu publicznym. Bowiem jak wskazywał ks. Blachnicki „wiara, jeśli jest konsekwentna, tworzy fakty społeczne”.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej sympozjum.oaza.pl i zarejestrowania uczestnictwa.

dr Robert Derewenda

Dyrektor Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego

Więcej o wydarzeniu